До 80 000 лева без ДДС ще бъдат отпуснати за хранителни продукти за нуждите на социалните заведения в община Трън

Публично състезание за доставка и покупка на хранителни продукти за нуждите на социалните заведения разположени на територията на община Трън е обявила трънската общинска администрация, сочи справка в регистъра на Агенция за обществени поръчки.

Доставката на хранителни продукти се извършва след предварителна заявка в зависимост от потребностите на възложителя, който в случая е Община Трън за нуждите на социалните заведения разположени на територията на общината – Три центъра за настаняване от семеен тип обединени в Социални услуги от резидентен тип, Домашен социален патронаж, детска градина “Ален мак”. Доставяните хранителни продукти трябва да отговарят на изискванията на Закона за храните и всички други санитарни, ветеринарно-санитарни хигиенни и други норми, установени от действащото законодателство в Република Българя. Общата прогнозна стойност е 80 000 лева без включен ДДС, като 5 550 лева без ДДС се финансират по проекта “Щастливо детство чрез услуги за ранно детско развитие”.

Виж също...

Loading...