Бюджетът на Община Брезник предвижда 1,4 милиона лева местни средства за благоустройство през 2019-та година

1 396 508 лева ще отдели администрацията на Брезник за благоустройството, чистотата, осветлението на улици и площади, става ясно от проекта на бюджет на Общината за 2019 година, предаде репортер на Zapadno.com. Парите ще са изцяло средства на местната власт, а не са финансирани от държавата дейности, както често се случва с подобни големи суми в малки населени места.

След покана от кмета на Община Брезник Васил Узунов, на 15 януари ще се проведе задължителното публично обсъждане на проекта за приходите и разходите на Общината, преди той да бъде окончателно одобрен от Общинския съвет. На основание Закона за публичните финанси предложението за управлението на парите на Брезник беше публикувано на сайта на общинската администрация на 7 януари.

От справката за планираните финансови постъпления става ясно, че общият размер на приходите на Общината ще е близо 7 милиона лева, по-точно – 6 980 461 лева. Приходите с местен характер се планира да са над 3,5 милиона лева, а финансирането с държавен характер е в размер на малко над 3,4 милиона лева. Основните местни приходи в размер на повече от 1 милион лева се очаква да дойдат предимно от данъци и такси, а също от наеми и продажби на общинска земя, имущество, услуги и продукция.

Голяма част от разходите в бюджета е насочена към дейностите по образование – 2,1 милиона лева, към издръжката на администрацията – 1,5 милиона лева, както и за благоустройство – близо 1,4 милиона лева. По отношение на образованието над 90 на сто от гореспомената сума ще бъде осигурена от държавата, а Общината ще добави още около 78 хиляди лева за издръжката на детската градина и още 61 хиляди лева за нуждите на училищата. При разходите за благоустройство обаче не са предвидени държавни дейности, а всички плащания ще са осигурени от Община Брезник.

От публикуваният проект на бюджет не става ясно за какво точно се предвижда да бъдат използвани планираните разходни средства. Допълнителна справка към бюджета подсказва, че заплатите и издръжката на дейността на общинската администрация изискват най-много средства, следвани от инвестициите или така наречените капиталови разходи на Общината.

Всички предложения, направени по време на публичното обсъждане на бюджета, се вписват в протокол и се разглеждат заедно с предложенията от общинската администрация проект за приходите и разходите през 2019 година. Окончателното разпределение на бюджета ще се приеме с решение на Общинския съвет на Брезник.

Виж също...

Loading...