5 лева на ден ще взима Община Трън от всеки търговец, който продава от колата си в центъра на града, сергиите около Ждрелото ще са безплатни

Готви се въвеждане на нова Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Трън, научи Zapadno.com. В ход са обществени консултации за промените и в момента на сайта на администрацията е публикуван текст на наредбата, който цели да се осигури съответствие между местния документ и действащото законодателство в страната. През последните 11 години наредбата е била променяна 24 пъти, затова Общината предлага старите правила да се отменят и да се приеме нова наредба за таксите и услугите в Трън.

В мотивите за промяната Община Трън посочва две основни причини. Едната е, че през миналата година Министерският съвет прие пакет за подобряване на административното обслужване и с него се заличават 22 услуги, които затрудняват гражданите и чиновниците. Другата причина за въвеждането на нова наредба е, че прокуратурата е възразила срещу някои такси в местните правила и ценоразпис, тъй като не отговарят на законите на страната.

Съгласно заповед на кмета на Общината проектът е на разположение на гражданите и всички заинтересовани лица. С цел информираност на населението и прозрачност на действията на институцията на 25 януари 2019 година от 11 часа ще се проведе публично обсъждане на проекта на наредбата, като цял месец преди това се приемат писмени предложения, възражения и становища по него.

От заложените такси в наредбата правят впечатление цените за едни от най-популярните плащания. Таксата за детска градина на родители с доход до минималната работна заплата е 7 лева на месец. Издаването на удостоверение за наследници ще струва 5 лева. За издаване на скица за недвижим имот ще се дължат 13 лева.

Интересни са таксите за ползване на пазари, тротоари, площади и улични платна с цел търговия на стоки, плодове и зеленчуци. Определена е различна такса за търговците според това дали ще предлагат продукцията си в централната градска част на Трън, определена като първа зона, или в останалата част на града и селата Неделково, Филиповци, Забел (Забелски хан), Главановци, Слишовци и Стрезимировци, определени като втора зона. Според общинския ценоразпис изглежда, че не се събира такса от търговците в останалите населени места в общината. В никоя зона не фигурира второто по население село в общината – Туроковци, нито селата Банкя или Ломница, които са в двата края на туристическия маршрут на Трънската екопътека. Няма го и Ждрелото, където най-често се срещат разположени сергии с търговци на сувенири и селскостопанска продукция.

Ако търговци продават стоки в центъра на града ще трябва да плащат на Общината такса за квадратен метър от 2 лева дневно или 30 лева на месец. Ако продават от лек автомобил, цената е 5 лева на ден. Производителите на селскостопанска продукция ще плащат за квадратен метър по 1 лев на ден или 20 лева на месец. Техните продажби от автомобил ще се таксуват с 3 лева на ден. Ползването на обществени открити площи от заведения за хранене и развлечения в центъра на града ще носи на Общината по 3 лева на квадратен метър всеки месец.

Виж също...

Loading...