Грипна ваканция: Училищата в Брезник, Трън и Ноевци преустановяват учебния процес на 17, 18, 21 и 22 януари

Училищата в общините Брезник и Трън преустановяват учебния процес за 4 учебни дни. Причината за неочакваната ваканция е грипна епидемия, която Регионална здравна инспекция-Перник обяви по-рано днес, предаде репортер на Zapadno.com.

В Община Брезник и Община Трън са получили писма със заповедта от Регионална здравна инспекция-Перник. Грипната епидемия се обявява от днес, 16 януари. Учебният процес в средните училища в градовете Брезник и Трън, както и основното училище в село Ноевци се преустановява за 4 дни. Неучебни дни ще бъдат 17, 18, 21 и 22 януари.

На този етап детска градина “Брезица” в община Брезник няма излиза във ваканция, тъй като там няма как да бъде прекъснат учебният процес. “Но ако има голямо отсъствие на деца може би ще преминем на сборни групи.”, поясни заместник-кметът на Община Брезник Мария Добревска.

През последните дни грипната епидемия обхвана няколко области в страната. Вчера от Регионална здравна инспекция-Перник съобщиха, че нивото на интензивност на епидемичния процес по отношение на грип и остри респираторни заболявания за периода 7 – 13 януари в региона е високо. Най-висока е заболяемостта във възрастовата група от 0 до 4 години, следвана от възрастовата група от 5 до 14 години.

Мерките за борба с грипа и остри респираторни заболявания в комплексен план включват:

1. Общи профилактични мерки – подобряване отоплението, намаляване
запрашеността, осигуряване на редовно проветряване и текущо почистване на
помещенията.

2. Противоепидемични мерки – стриктен филтър в детските заведения, като
откритите болни деца се връщат по домовете, организиране обслужването на
болните лица предимно по домовете, хоспитализиране на болните с усложнения
вследствие на грипа и други.

3. Специфично лечение с противовирусни препарати – трябва да започне колкото се
може по-ранно в първите 24-48 часа след началото на симптомите, когато
терапевтичният им ефект е най-значителен. Лечението с противогрипни препарати
се препоръчва при деца с прогресиращо тежко протичане, с клинични и
рентгенологични данни за пневмония, при наличие на тежка дехидратация,
бъбречна или мултиорганна недостатъчност, рабдомиолиза, миокардит, симптоми
от страна на ЦНС (енцефалопатия).

4. Прилагане на антибиотик – провежда се само в случай, че терапията е назначена от
лекар, при болни в тежко състояние, което може да подобри прогнозата и да има
значителна роля за повлияване на вторични бактериални инфекции.

5. Ежедневна и спешна комуникация между здравните власти, държавната
администрация, други организации и институции, имащи отношение към дейности
по време на епидемия, както и с широката общественост.

Виж също...

Loading...