Прокуратурата и Сметната палата се договориха за сътрудничество в борбата срещу престъпления в публичния сектор и корупцията

Главният прокурор Сотир Цацаров и председателят на Сметната палата Цветан Цветков и подписаха споразумение за сътрудничество и взаимодействие между Сметната палата на Република България и Прокуратурата на Република България.    

Двете институции ще си сътрудничат при предотвратяване, разкриване и разследване на престъпления, свързани с публични средства, с възлагането и изпълнението на обществени поръчки, както и в областта на борбата с корупцията. Сметната палата и Прокуратурата на Република България ще си взаимодействат и при установяване на рискови области, засягащи публичните финанси и финансовите интереси на Европейския съюз, уточниха от пресцентъра на прокуратурата.

Споразумението предвижда и създаване на междуведомствени звена за подпомагане на разследването. Ще се обменя информация и при констатирани незаконосъобразни действия на организации и лица, които са в обхвата на одитната дейност, извършвана от Сметната палата. Споразумението е безсрочно.

Снимка: МВР – пресцентър

Виж също...

Loading...