След окрупняването на прокуратурите в Брезник, Трън и още 9 общини няма особени сътресения

Не се наблюдават особени сътресения след окрупняването на 11-те районни прокуратури, което е в сила от 1 януари 2019 година. Това заяви главният прокурор Сотир Цацаров по време на първото заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет след празниците, на което кадровиците приеха за сведение негова заповед за продължаване на дейностите по организация на дейността на новите териториални отделения, разкрити на мястото на закритите обвинения. “Очаквах да има повече сътресения. Процесът върви доста гладко”, заяви главният прокурор, цитиран от “Правен свят“.

Със заповедта на Цацаров от 27 декември оттук нататък започва цялостната организация на деловодната дейност в новите териториални отделения, работата с унифицираната система, електронните пощи, разпределението на преписките и делата на случаен принцип, разпределението на задълженията на административните ръководители, както и разглеждане и анализ на годишните доклади и отчети на закритите прокуратури. Създадена е и една постоянно действаща работна група във Върховната касационна прокуратура, членовете на която ще са на разположение за постоянна помощ по телефона в рамките на работното си време. Ще се извършват също така обучения и посещения по места, ако се налага определена административна помощ.

На 19 юли Пленумът на Висшия съдебен съвет одобри предложението на прокурорската колегия да бъдат закрити 11 районни прокуратури в страната и на тяхно място да бъдат открити териториални отделения в по-големите градове. Така от 1 януари 2019 година бе осъществено разкриване на териториално отделение на Районна прокуратурана Видин в Белоградчик и Кула, на Габрово в Дряново и Трявна, на Добрич в Тервел, на Кърджали в Ардино, на Районна прокуратура-Перник в Брезник и Трън, на Смолян в Мадан и Чепеларе, и на Ямбол в Тополовград.

Виж също...

Loading...