Община Трън обяви конкурс за здравен медиатор с принадлежност към местна уязвима етническа общност

Конкурс за избор на здравен медиатор обяви Община Трън. Сред изискванията към кандидатите е да имат завършено средно образование, принадлежност към местна уязвима етническа общност и други, уточняват от общинската администрация.

Конкурсът ще се проведе в рамките на един ден и ще се състои в разглеждане на постъпилите документи от комисия, след което ще бъде проведено интервю с кандидатите, одобрени по документи. Крайният срок за подаване на документи за участие в конкурса е до 17 часа на 15 февруари.

От здравния медиатор ще се изисква да работи с клиенти и да подпомага незапознатите със здравната система за получаване на достъп до здравни услуги. Освен това той ще трябва да посредничества между уязвими групи и здравни и социални служби. Това са част от дейностите, които ще трябва да извършва здравният медиатор.

Виж също...

Loading...