През 2019 година Националният статистически институт ще изследва структурата на заплатите

Правителството прие Отчет за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на Националния статистически институт през 2018 година, и както и програма за 2019 година, съобщиха от правителствената информационна служба.

През изминалата година Националния статистически институт стартира подготовката и осигуряването на необходимите условия за успешното протичане на преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година, включително чрез разработване на проект на национален закон.

През 2018 година Националният статистически институт осъществи 267 статистически изследвания, като за първи път бяха публикувани данни за „Районни отоплителни и охладителни системи“, компютърната осигуреност, предоставянето на достъп до Интернет и наличието на зали за представления в читалищата. Наред с това Националният статистически институт постави като приоритет повишаването на информационната сигурност и внедряването на Система за управление на сигурността съгласно ISO/IEC 27001. През 2018 година Националният статистически институт проведе обучения, предназначени за млади статистици, от страни от Европейската политика за добросъседство и Балканския регион.

Съгласно програмата на Националния статистически институт за 2019 година ще бъдат проведени 271 изследвания, сред които се открояват нови статистически данни за сметки за субсидиите и трансферите за околната среда и наблюдение на структурата на заплатите. Същевременно институтът ще продължи участието си в различни проекти на Европейската комисия като наблюдение на работната сила, подкрепа за подобряване на статистиката за престъпността, национални сметки и платежен баланс, Програма за европейски сравнения 2019 година, установяване на нови индекси на производство в услугите и търговията, подобряване на краткосрочната бизнес статистика.

Виж също...

Loading...