Отмениха грипната епидемия в област Перник заради снижаване на заболяемостта от грип и остри респираторни заболявания

Грипната епидемия в област Перник е отменена заради снижаване на заболяемостта, съобщиха от Регионална здравна инспекция-Перник.

Във връзка със снижаване на заболяемостта от Грип и остри респираторни заболявания, през четвърта седмица на 2019 година, директорът на Регионална здравна инспекция-Перник, отмени грипната епидемия на територията на Пернишка област. Изброените противоепидемични мерки по здравно-хигиенни
и общи профилактични мерки, от Оперативен план за надзор и контрол на грипа и острите
респираторни заболявания в област Перник 2018 – 2019 година остават в сила до второ нареждане. Мерките, които остават в сила може да прочетете по-долу:

1. Директорите на лечебните заведения за болнична медицинска помощ да предвидят
възможност за разширяване на легловия капацитет на вътрешните и детските
отделения за сметка на други отделения с оглед осигуряване приемането на насочените
за хоспитализиране пациенти с грип и/или усложнения.

2. Да се осигури и контролира от Комисиите по профилактика на ВБИ строго спазване на
противоепидемичния режим в лечебните заведения за болнична медицинска помощ за
недопускане появата и разпространението на вътреболнични инфекции.

3. Общопрактикуващите лекари да издирват сред пациентите си лицата с хронични
заболявания, изложени на висок риск от усложнения вследствие на грипната инфекция
и да ги консултират относно възможностите за профилактика на грипа и остри респираторни заболявания.

4. Общопрактикуващите лекари да изготвят примерни графици и схеми за извънболнично
обслужване на населението при нараснал брой домашни посещения и намален брой на
медицинския персонал поради отсъствие от работа по болест.

Виж също...

Loading...