Чрез търг отдават под наем спомагателна сграда и помещения в спортен комплекс “Чорни” в град Брезник

Община Брезник откри процедура по провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наемна общински имоти, съобщават от общинската администрация.

Обявени за отдаване под наем са две помещения в спортната зала и спомагателна сграда на спортен комплекс “Чорни” в град Брезник. Началната тръжна цена за двете помещения е 113 лева и 29 стотинки с ДДС. Началната тръжна цена за спомагателната сграда е 70 лева и 55 стотинки с ДДС.

Под наем се отдават още помещение на улица “Андрей Михайлов” в Брезник и помещения с различна площ в административните сгради в селата Конска, Слаковци, Бегуновци, Ноевци, Долна Секирна и Красава.

Търгът ще се проведе на 6 февруари от 10:00 часа в заседателната зала на Община Брезник.

Виж също...

Loading...