Разпоредба от Наредба за обществения ред на територията на община Трън ще се разглежда на дело в съда

Оспорване по протест на Окръжна прокуратура-Перник срещу разпоредбата на член 3, алинея 3 на Наредба № 1 за обществения ред на територията на община Трън е постъпило в Административен съд-Перник, съобщават от съдебната институция.

Наредбата е приета от Общински съвет-Трън с решение № 3 от 30 януари 2008
година, протокол № 1 на Общински съвет-Трън. По повод постъпилото оспорване е образувано административно дело, уточняват от съда.

Член 3, алинея 3 на Наредба № 1 за обществения ред на територията на община Трън гласи: Промишлена, складова и шумна търговска дейност в жилищните сгради и комплекси се разрешава само след писмено съгласие на обитателите. Разрешението се издава от компетентните служби при Община Трън по установения ред.

Виж също...

Loading...