Резултатите от срещата на институциите по повод щетите от дърводобива в Трънско са вътрешна информация, която не касае жителите

„Проведе се такава среща, но Горското трябва да каже какви са резултатите“, съобщи кметът на община Трън Цветислава Цветкова пред репортер на Zapadno.com на въпрос намерено ли е решение за проблемите, които оставя дърводобивът върху инфраструктурата в района. Срещата се планираше, когато стана актуален проблемът с разрушените пътища и липсващи пътни табели в резултат от работата на дърводобивните фирми в землището на село Ярловци, за което информирахме читателите с материала: Дърводобив съсипва пътища в Трънско, пътят към Ярловци беше заравнен след като местни хора разгласиха проблема.

По време на репортажа ни кметът на Трън съобщи, че се обмисля провеждането на обща среща между Община Трън, „Държавно горско стопанство-Трън“ и общинското предприятие „Трънска гора“, за да се изяснят действията на институциите в такива случаи. На въпроса ни провела ли се е такава среща и какъв е резултатът от нея кметът ни насочи към общинската и държавната горска структура в района. Въпреки че „Трънска гора“ е общинско предприятие, Цветислава Цветкова предпочете информацията за медиите да бъде съобщена от ръководителите на подчинената и структура.

Обърнахме се към „Трънска гора“ и от там Даниела Петкова ни обясни, че резултатът от тази среща е вътрешна информация, която касае институциите, а не жителите на общината.
Предстои да зададем същия въпрос и на държавното горско стопанство с надежда местните жители да получат отговор изяснени ли са действията на институциите в случаи като този в Ярловци. Подобна практика с негативен ефект за селата не е отделен случай, а по-скоро масова практика. Това стана ясно от многобройните коментари в социалната мрежа, които представят примери за още много разрушени пътища и щети, нанесени от дърводобива.

Припомняме, че в началото на годината коментарът на кмета на Трън за дърводобива и състоянието на пътищата беше: „Знаете, че по договори фирмите са задължени да оставят пътя в състоянието, в което е бил.“

Виж също...

Loading...