„Държавен контрол и превантивна дейност” при ГДПБЗН: Работата на пожарната в област Перник е много добра, но има възможност за подобряване

Добра оценка за работата на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“-Перник даде директорът на дирекция „Държавен контрол и превантивна дейност” при Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ Александър Джартов. Това стана днес на провелото се работно съвещание, на което беше представен отчетът-анализ за дейността на Регионалната дирекция на пожарната през 2018 година, предаде репортер на Zapadno.com.

Значението на информираността на обществото за евентуалните рискове беше засегнато от Александър Джартов в кратко резюме, което той представи след запознаване с отчета-анализ. “Следва да възприемем единен подход на идентифициране на тези рискове. Съответно да набележим мерки на база на тяхното приоритизиране как да им въздействаме и съответно да бъдем по-добре подготвени при възникването на вече такива бедствия, каквито за наша радост на територията на област Перник през миналата година не е имало или поне недостатъчно значителни. Както се вижда и от самия анализ колегите са се фокусирали основно върху готовността, основно деца, контрол по обекти въпреки всичките плюсове и минуси на тази дейност и възможности за нейното подобряване. Така че когато не сме натоварени от бедствия, от пожари, е задължително ние да се фокусираме върху дейности по превенция и повишаване на нашата готовност, защото те неминуемо възникват – въпрос на време е. Така че следващият път, когато са факт – да сме по-добре подготвени. Това е като цяло. Оценката за дирекцията е добра. Отчетена е много добре работата, която е свършена, разбира се като във всяка дейности винаги има възможност за подобряване.”, каза директорът на дирекция „Държавен контрол и превантивна дейност” при Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ Александър Джартов.

Областният управител на Перник Ирена Соколова, която беше сред официалните гости на работното съвещание даде висока оценка на екипа на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“-Перник за работата и дълготрайното институционално сътрудничество. “Съвместната ни работа е по линия на превантивната и контролната дейност. Може би най-важната част, която изпълняваме в момента е по Закона за защита от бедствия и указанията на Съвета за намаляване на риска от бедствия към Министерски съвет, а именно изграждането на областния план, съответно и общинските планове за защита при бедствия. Това, което имаме да свършим е изключително отговорно и всички вие сте запознати с работата на работните групи по отделните направления, така че да се изработят механизмите, отделни стъпки и системата за въздействие по отношение на реакцията на всички нас при възникването на природно бедствие или бедствие, което трябва да можем да овладеем. Активната ни работа в тази посока изисква нуждата и ресурса на всяко едно ведомство и институция. В тези работни групи са включени представители на всички изнесени териториални дирекции на министерствата на територията на област Перник с оглед по-доброто комплектуване и на идеи, и на мерки за защита при бедствие.”, каза областният управител Ирена Соколова.

През 2018 година дежурните екипи на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“-Перник са реагирали на 1 233 броя повиквания, спрямо 1 363 през 2017 година. Преобладават пожарите без материални загуби – 510 броя, като същите са 41 % от общия брой на произшествията. Пожарите с материални загуби са 160 броя, което е с 13 % от общите, за 2017 година – 195 броя – 14 %.  През настоящата година се е увеличил броят на загиналите от огън – трима. Пострадалите са намалели в сравнение с предходни години. Пожарите със загуби са най-много в отраслите „Жилищно стопанство” – 73 броя (45 %), „Транспорт и складиране” – 53 броя (33 %) и „Енергетика” – 10 броя (6 %). В зависимост от причините най-много пожари са възникнали от небрежност при боравене с открит огън, късо съединение и техническа неизправност. През първата половина на изминалата година в Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“-Перник е доставена безпилотна техника за разузнаване и
следене развитието на произшествия в големи размери. Продължило е и успешното сътрудничество с Регионално управление на образованието на Министерство на образованието и науката по линия на превенция и обезпечаване на пожарната безопасност и защита на учениците. “Преди всичко през годината беше наблегнато на обучението на подрастващите по оперативни програми различни. Наши служители бяха обучени за обучители, след което в часа на класния по училищата провеждаха обучения с учениците за спазване на изискванията по пожарна безопасност.”, поясни директорът Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“-Перник комисар Емил Марков. През 2019 година насоките на дирекцията ще бъдат насочени към доброволните формирования в област Перник, както и към превенция сред населението за намаляване на произшествията.

Директорът на Областна дирекция МВР-Перник старши комисар Димитър Попов благодари на комисар Емил Марков и всички пожарникари за доброто взаимодействие и отличната комуникация при изпълнение на съвместните служебни задължения. “Вие имате привилегията да сте високо ценени при изпълнение на служебните си задължения от обществото, за разлика от нашите служители, които нерядко са хулени. Искам да ви пожелая преди всичко много здраве, много успехи, по-малко пожари и да нямате инциденти при изпълнение на служебните задължения. Отново ви благодаря за всичко, което правите.”, каза старши комисар Димитър Попов.

В публикацията са използвани снимки от архива на Zapadno.com, Ваня Иванова и кратка статистическа информация от пресцентъра на Областна администрация-Перник

Виж също...

Loading...