Действащите такси и цени на услуги в община Трън остават без промяна

Общественото обсъждане на новата Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Трън се проведе на 25 януари в заседателната зала на трънската общинска администрация. В началото беше пояснено, че общественото обсъждане е във връзка с отмяна на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, която е била приета с Решение № 4 от 30 януари 2008 година на Общински съвет-Трън и приемането на нова такава Наредба, предаде репортер на Zapadno.com.

Очаквано общественото обсъждане премина с нулев обществен интерес от страна на жителите на Трънско. Въпреки предварително обявените съобщения за обсъждането, на него присъстваха ръководството на Община Трън и служители към общинската администрация. Секретарят на Община Трън Станислава Алексиева, която представи новата Наредба каза, че нито по електронната поща, нито в деловодството на администрацията не са постъпили предложения или становища от граждани и юридически лица. “През годините Наредбата е изменяна и допълвана многократно. Към настоящия момент е налична необходимостта от ново изменение на Наредбата във връзка с протест от Окръжна прокуратура относно незаконосъобразно определени такси на услуги по гражданско състояние, както и във връзка с прилагането на Решение № 704 от 5 октомври 2018 година на Министерски съвет за приемане на мерки за трансформация на модела на административното обслужване.”, поясни секретарят на Община Трън.

В новата Наредба няма увеличение на действащите такси и цени на услуги в община Трън. “Промяната е във връзка с протеста на Окръжната прокуратура относно съставяне на актове за състояние на български граждани в чужбина, които имат актове съставени в чужбина е да бъде без такса – това, което препоръчва прокурор от Окръжна прокуратура-Перник.”, отбеляза секретарят Станислава Алексиева. Тя допълни, че във връзка с решението на правителството в новия проект на Наредбата е отразено и заличаването на 22 услуги, които затрудняват гражданите и чиновниците. Част от тези услуги остават като дейност на Общината, но без да бъдат таксувани. Сред тези услуги са вписване в регистъра на технически паспорт на строеж, приемане и издаване предаването на екзекутивна документация, освидетелстване на сгради, издаване на заповед за премахване на строежи, негодни за използване и други.

Още от сега се знае, че на последващ етап от общинската администрация ще изготвят проект за изменение и допълнение на предлаганата нова Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Трън. Това ще се случи след получаване на съответни указания и готовността за определяне на новите услуги, които Общината ще предоставя на граждани и юридически лица.

В новата Наредба е определена различна такса за търговците според това дали ще предлагат продукцията си в централната градска част на Трън, определена като първа зона, или в останалата част на града и селата Неделково, Филиповци, Забел (Забелски хан), Главановци, Слишовци и Стрезимировци, определени като втора зона. Прочетете още по темата в публикацията: 5 лева на ден ще взима Община Трън от всеки търговец, който продава от колата си в центъра на града, сергиите около Ждрелото ще са безплатни

Виж също...

Loading...