Общинските съветници на Брезник похвалиха бюджета на Общината за 2019 година, но направиха и предложения

Общински съвет-Брезник прие бюджета на Община Брезник за 2019 година с пълно мнозинство. Общинските съветници се обединиха около мнение, че финансова рамка на бюджета за тази година е добра. Някои от тях отправиха и предложения, които да бъдат включени към най-важния финансов документ на Общината, предаде репортер на Zapadno.com.

В началото на заседанието бяха допълнени още 3 точки към дневния ред, който общинските съветници разглеждаха. Допълните докладни бяха свързани с молба за отпускане на еднократна финансова помощ,  общо събрание на Асоциацията на ВиК и кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на патронажна грижа за възрастни хора и деца с увреждания. Преди гласуването за бюджета на Общината за тази година, изказвания за финансовия документ бяха отправени от няколко общински съветника. Според проекта на бюджета общият размер е 6 919 955 лева. Приходите с местен характер се планира да са над 3,5 милиона лева, а финансирането с държавен характер е в размер на малко над 3,4 милиона лева. Основните местни приходи в размер на повече от 1 милион лева се очаква да дойдат предимно от данъци и такси, а също от наеми и продажби на общинска земя, имущество, услуги и продукция.

Общинският съветник Иван Ставрев от групата съветници на БСП даде добра оценка на проекта за бюджета. Той поясни, че бюджетът е такъв благодарение на професионализма на общинската администрация, Общинският съвет и добрата култура на гражданите за плащане на данъци. “Нашата група и лично аз, подкрепяме този бюджет, защото той е изграден професионално, отговарящ на нуждите на населението в общината. Професионално по отношение на приходите, професионално по отношение и на разходите. Достигаме вече до 7 милиона, за Община Брезник е голям финансов успех. Този успех е благодарение на добрата финансова дисциплина, спазвана от общинската администрация, а и разбира се Общинския съвет. Това е благодарение на културата на нашите граждани. Плащането на данъците е едно задължение, но е и една морална отговорност на всички нас, жителите на община Брезник.”, каза Иван Ставрев. Той отчете заслуга за добрия бюджет и на кметовете на Община Брезник – сегашният Васил Узунов и предишните Георги Михайлов и Христо Миленков. Общинският съветник Иван Ставрев направи предложение по отношение на средствата за спорт, които са предвидени за 2019 година. Общата сума, която е предвидена е 60 000 лева, от които около 18 хиляди лева за реален спорт, а 41 хиляди лева за административен спорт – както се изрази общинския съветник. Той е на мнение, че парите за реален спорт трябва да бъдат повече отколкото тези за обслужването. Иван Ставрев добави, че финансовият бюджет може да бъде “натоварен” още малко. “Преди 2 години, господин Узунов по мое предложение си оттеглил списъка за продажба на имоти – четири или пет парцела, в територията зад болницата. И тогава си зарекохме така – този терен ще се прави нещо като градски парк. Но оттогава движението по това нещо е много малко или невидимо поне и за мене. Затова ми се струва, че през тази година с този добър финансов бюджет може да се започне и провеждане на мероприятия по отношение на този терен да се приведе като градски парк.”, добави общинският съветник Иван Ставрев и отправи още няколко предложения. Освен това той изрази задоволство за ремонта на централния градски площад в Брезник.

Кметът на Община Брезник Васил Узунов също се изказа по време на заседанието. Той засегна темата с предложението му за увеличение на еднократната помощ за новородени деца в община Брезник, за което може да прочетете повече в публикацията: Местната власт на Брезник увеличава парите за еднократна помощ за новородени деца. “Казвам защо предложението ми е такова. Продиктувано е от политиката, която има държавата. За първо дете помощта е 250 лева, за второ е 600, за трето – 300 и за всяко следващо е 200. Аз съм взел едно такова малко йезуитско решение – 300, 350 и за всяко следващо 250. Това е доводът ми. Изхождам се от това, което държавата е преценила да дава и затова съм се съобразил така. Искам да даваме и ние по 600 лева, ама за съжаление…”, каза кметът Васил Узунов.

Мнение за бюджета на Общината изказа и общинският съветник Десислава Стоилова от групата съветници на политическа партия “Нова алтернатива”. Тя направи предложение да бъде увеличено възнаграждението на кмета на брезнишкото село Долна Секирна с още 50 лева. Предложението беше по повод една от точките в дневния ред, според която от тази година се увеличават възнагражденията на кмета на Община Брезник и кметовете на кметства в Брезнишко. Общинският съветник Десислава Стоилова обоснова предложението си с големината на село Долна Секирна, което е разделено на повече махали с постоянно живеещи, отколкото има в другите населени места на община Брезник. “Кметът на Долна Секирна обслужва на практика един по-голям район и по логика не можем да го сравняваме с останалите кметства, които са само със селото. Така че предложението ми в тази връзка е да бъде увеличена и заплатата на кмета на кметство Долна Секирна с 50 лева, като съответно отново тези средства да бъдат взети от издръжката на Общински съвет.”, каза Десислава Стоилова и направи още едно предложение, което беше свързано с ремонтите на улици в град Брезник и брезнишките села. Общинският съветник запозна присъстващите с информация за извършените ремонти на улици и тротоари през 2018 година. От представените данни стана ясно, че през 2018 година за 214 000 лева са направени ремонти, асфалтиране и подмяна на бордюри на улица в село Кошарево, в село Садовик и улиците в град Брезник – “Евстати Николов”, “Иван Вазов”, “Елена Георгиева”, “Строител”, “Велин Ваклинов”, “Чайка”, “Любаш”, “Равна шума” и “Некрит Кузманов”. “Честно казано аз останах учудена, че толкова много обем е свършен за тази сума от 214 хиляди лева. Тази година сумата е 100 900 лева – на практика наполовината. Както казах на Комисията, щеше ми се Общински съвет да вземе отношение по избора и да си кажем най-малко мнението за улиците в града, които според нас приоритетно се нуждаят от ремонт.”, каза Десислава Стоилова. Нейното предложение беше да бъдат включени в списъка на обектите за ремонт улиците “Владо Радославов”, “Разцвет”, “Александър Филипов” в град Брезник. Общинският съветник също, както Иван Ставрев изрази задоволството си от предстоящия ремонт на централния градски площад.

Кметът на Долна Секирна Богомил Савов взе думата след изказването на общинския съветник и каза, че се отказва от предложеното увеличение на заплатата му с още 50 лева. “Благодаря за предложението, но се отказвам. Не искам да има такива разлики. Благодаря още веднъж, но се отказвам от тези допълнителни 50 лева.”, каза Богомил Савов. Присъстващите в малкия салон на читалището, където се проведе заседанието, аплодираха решението на кмета на Долна Секирна.

Общинският съветник Иван Тинков от групата съветници на БСП също се изказа преди гласуването на бюджета. Той пожела да бъде вписана за ремонт и улица “Д-р Йордан Стефанов” в Брезник. “Относно самият бюджет аз ще кажа моето лично мнение, че това е един добър бюджет с доста пари.”, каза Иван Тинков и определи финансовият документ като социален.

Кметът на Община Брезник Васил Узунов се изказа по предложенията на общинските съветници Десислава Стоилова и Иван Тинков за ремонтът на посочените от тях улици. Той каза, че е съгласен с тях, но направи предложение да бъдат включени споменатите улици преди да бъдат обявени процедурите. “Когато свърши зимата със сигурност ще има и други улици. “Владо Радославов” в частта си след “Ангел Коцелянов” е III-811 – част от Републиканска пътна мрежа. Нагоре е републикански път и там е казусът огромен. Знаете, че искаме да стане републикански и другата част от “Мала река”. Мисля, че и предната година беше така – пак на Комисия обсъждахме кои улици какво не сме направили. Специално за “Александър Филипов” понеже има едни преговори за допълнително финансиране за подмяна на водопровода. Така че нека да не го взимате сега това решение с уговорката, че ще бъдете уведомени и изцяло ще се съобразим с препоръките за улиците, които ще се асфалтират. Няма да има никакъв проблем, но да е когато свърши зимата, защото ще има промяна.”, каза кметът на Община Брезник.

Общинският съветник Десислава Стоилова се съгласи с казаното от кмета и оттегли предложението си за улиците.

Общинските съветници гласуваха първо поотделно бюджета – по приходи, трансфери и финансиране с държавен характер, с местен характер и по разходи, по функции и дейности. След това пък го гласуваха целия проект на бюджета за тази година.

Виж също...

Loading...