През 2019 година свинете и птиците ще получат хуманно отношение чрез държавна помощ на обща стойност 67,560 милиона лева

Общо 67,560 милиона лева е финансовият ресурс за 2019 година по схемите за държавна помощ „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете и „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците”, реши Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“.

Средствата по схемата за хуманно отношение към свинете са увеличени с 10 % до 33 милиона лева. Идентичната схема за птицевъдите е за 34,560 милиона лева. Помощта и по двете схеми се предоставя на едно стопанство за покриване на допълнителни разходи или пропуснати доходи, свързани с изпълнение на доброволни ангажименти за хуманно отношение към животните, поети за най-малко 5 години, уточняват от пресцентъра на Министерство на земеделието, храните и горите.

В обхвата на помощта за хуманно отношение към свинете са включени следните мерки:

  • Мярка А – „Осигуряване на свободна подова площ над задължителния стандарт;
  • Мярка Б – Осигуряване на изкуствено осветление за най-малко 11 часа;
  • Мярка В – Използване на фураж, съдържащ най-много 2,5 mg/kg деоксиниваленол.

В обхвата на помощта за хуманно отношение към птиците са включени мерките:

  • Мярка А. Използване на фуражи, съдържащи деоксиниваленол не повече от 2,5 милиграма на килограм.
  • Мярка Б. Осигуряване на свободна подова площ не по-малка от 10 % над задължителния стандарт.
  • Мярка В. Подобряване на условията за хуманно отношение към птиците по време на транспорт (само за доставки до кланицата).
  • Мярка Г. Намаляване емисиите на амоняк с 30 % (гарантиране на концентрация на амоняк (NH3 до 14 ррт), чрез добавяне в постелята на силикатни минерали (перлит, алуминосиликати – каолин, бентонит, зеолит/клиноптилолит/ и други).

През 2019 година ще се изплати и помощта на птицевъдите, които не са получили авансово плащане през 2018 година. 29 фермери от село Тутраканци ще получат индивидуална държавна помощ „де минимис“ за унищожените 88 броя домашни прасета заради заболяването Африканска чума по свинете, реши още Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“. На всеки стопанин помощта е изчислена индивидуално според пазарната цена към август 2018 година и теглото на хуманно евтаназираните животни според протоколите на Българската агенция по безопасност на храните.

Виж също...

Loading...