Единственият кандидат за снегопочистването в Трънско отново има договор с Общината за 205 хиляди лева

Зимното поддържане на общинската пътна мрежа на община Трън за експлоатационния сезон 2019 година ще се извършва отново от фирма “Платина – 2011” ЕООД. Това става ясно от договор, който Община Трън е сключила с фирмата на 21 декември 2018 година и е публикуван на сайта на общинската администрация.

Фирма “Платина – 2011” е единствената, която се е явила като участник в обявената през лятото на 2018 година обществена поръчка за зимно поддържане на общинската пътна мрежа на община Трън. В документите си фирмата е предложила цена от 19,68 лева с ДДС за всеки почистен и опесъчен километър от общинските пътища. Отделно само сногепочистването струва 5,04 лева на километър, а само опесъчаване – 16,64 лева на километър. Общата дължина на общинската пътна мрежа е 112 километра и 300 метра.

Договорът е в сила от 1 януари 2019 година и е със срок на действие до края на годината. Дейностите пък ще се изпълняват в периодите 1 януари – 31 март и 15 ноември – 31 декември. В останалия период от годината няма да се извършва снегопочистване, освен по изрично възлагане от Община Трън. Ангажимент на фирмата е да чисти снега и да извършва третиране против заледяване и обезопасяване на общинските пътища на територията на община Трън против хлъзгане (опесъчаване) на пътните настилки и съоръжения с цел осигуряване на условия за нормално протичане на движението и предпазване от образуване на снегонавявания по пътищата от общинската пътна мрежа. Снегопочистването ще се извършва до опорен пункт на населеното място – кметство, магазин, обръщало и други.

Крайната стойност на възложената поръчка е точно толкова, колкото предварително общината беше заложила – над 205 хиляди лева с включен данък добавена стойност (ДДС). В хода на работата комисията по избор на изпълнител е установила несъответствие в документите, което своевременно е отстранено от единствения кандидат. От протоколите от работата на комисията става ясно, че в едни от документите си кандидатът е посочил, че ще използва само собствено техническо оборудване. Но в други документи е посочил, че ще използва техника, която не е собствена, а наета. Комисията по безспорен начин е установила, че кандидатът ще използва оборудване на други лица, затова е трябвало да се удостовери, че чуждата техника отговаря на критериите за подбор и е допустимо да участва в процедурата.

След предоставената информация се установява, че техниката е на фирма „Румасия-2005“ ООД. Справка в Търговския регистър показва, че двете фирми са регистрирани на един и същ адрес в град Трън. А справка в Агенцията за обществени поръчки сочи, че през 2018 и 2017 години отново фирма „Платина 2011“ ЕООД се е грижила за зимното поддържане на пътищата и цената за услугата не се е променила нито със стотинка. Докато през 2016 година изпълнител на обществената поръчка за снегопочистване е била фирма „Румасия-2005“ ЕООД и тогава цената е била около 20 хиляди лева по-ниска.

Виж също...

Loading...