“Районна потребителна кооперация-Трън” ще извършва доставката на хляб и хранителни продукти в 42 трънски села

“Районна потребителна кооперация-Трън” е единственият участник, който се е явил на обявената обществена поръчка за осъществяване на транспортна услуга по доставка на хляб и основни хранителни продукти до планински и малки села с население до 500 души в община Трън, става ясно от протокол на сайта на трънската общинска администрация.

На 18 януари 2019 година Община Трън е сключила договор с “Районна потребителна кооперация-Трън” за транспортирането на хляб и основни хранителни продукти. Доставките ще се извършват по 6 маршрута с различни дължини. В маршрутите са включени селата Ярловци, Главановци, Насалевци, Рани луг, Слишовци, Стрезимировци, Джинчовци, Реяновци, Бохова, Ломница, Глоговица, Туроковци, Бераинци, Забел, Зелениград, Лешниковци, Милославци, Вукан, Мрамор, Кожинци, Горочевци, Докьовци, Пенкьовци, Лева река, Студен Извор, Костунринци, Еловица, Стойчовци, Горна Мелна, Долна Мелна, Дълга Лука, Велиново, Милкьовци, Ерул, Ездимирци, Врабча, Проданча, Бутроинци, Мракетинци, Парамун, Лялинци и Неделково. Според клауза в договора Община Трън ще заплаща цена в размер на 57 стотинки на километър за действително извършени и доказани транспортни разходи за доставка на хляб и основните хранителни продукти за 2019 година по маршрутите.

Прогнозната стойност, която Общината обяви за обществената поръчка е 38 160 лева без включен ДДС.

Виж също...

Loading...