Нов закон регламентира подготовката, организацията и провеждането на преброяване на земеделските стопанства през 2020 година

Правителството одобри проект на Закон за преброяване на земеделските стопанства през 2020 година. Законопроектът има за цел да продължи поредицата от европейски изследвания на структурата на земеделските стопанства, свързана с проследяване на тенденциите в развитието на земеделските структури. Ще бъдат осигурени статистически данни за земеделските стопанства, надеждна основа за бъдещата Обща селскостопанска политика в страната и в Европейският съюз, съобщиха от правителствената информационна служба.

Анкетирането на земеделските стопанства ще започне на 1 септември 2020 година и ще приключи на 18 декември 2020 година. До 18 септември 2020 година се предвижда преброяването да се извършва по интернет чрез предоставяне на данни от земеделския стопанин с помощта на уеб-базирано приложение и попълване на електронен въпросник. В оставащия период данните ще бъдат събирани от анкетьор чрез интервю със стопанина. С провеждането на преброяване в страната ще се получи обобщена и изчерпателна информация за броя, типа и размера на земеделските стопанства, използването на земеделската земя и отглежданите селскостопански животни.

Виж също...

Loading...