Целият текст на мотивите за налагане на вето върху разпоредба от Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни можете да намерите на сайта на президентството.