В полза на работодатели и търсещи работа: Публична база данни ще информира за ангажираните с дуално обучение фирми

Министерството на икономиката изготвя Наредба за създаване и поддържане на информационна база данни на работодателите, които отговарят на изискванията за осъществяване на обучение чрез работа. Това заяви заместник-министърът на икономиката Лилия Иванова при откриването на кръгла маса на тема „Бизнес и образование – перспективи и предизвикателства“, организирана от „Национална компания индустриални зони“ ЕАД. Целта на форума е да се обсъдят мерки за подобряване на взаимодействието между бизнеса и образователните институции в подкрепа на процеса по осигуряване на необходимите на инвеститорите кадри, съобщиха от Министерство на икономиката.

Икономическият заместник-министър уточни, че с Наредбата ще се определят условията и реда за включване на предприятие в информационната база данни и обстоятелствата, които подлежат на вписване. „Включването на работодатели в информационната база данни ще бъде доброволно и няма да се изисква държавна такса от страна на работодателите. Информационната база данни на работодателите ще е публично достъпна.”, поясни тя.

Заместник-министър Иванова посочи, че политиката на Министерство на икономиката в процеса на въвеждане на дуалното обучение в България също е насочена към преодоляване на недостига на квалифицирани кадри за предприятията в България и намаляване на младежката безработица. Министерството подкрепя и активното участие на бизнеса в изготвянето на учебните програми за дуално обучение, стана ясно по време на срещата.

Иванова изтъкна, че Министерството на икономиката съвместно с Министерство на образованието и науката и Министерство на труда и социалната политика е изпълнило успешно проект – „Домино“ за “Швейцарска подкрепа за въвеждане на принципите на дуалното обучение в българската образователна система“. „Проектът завърши през 2018 година, в него се включиха над 1 600 ученици в обучение чрез работа, 32 професионални гимназии и 170 предприятия, заяви тя и подчерта, че благодарение на приложението на дуалното обучение, младите хора започват да работят в приоритетни сектори на икономиката и в такива, в които бизнесът изпитва трудности с намирането на кадри.

По думите и основният въпрос, който инвеститорите задават, когато избират терен за своята инвестиция, е дали има качествена работна ръка. „По тази причина освен активното въвеждане на дуалното обучение е необходимо да се създадат и центрове за преквалификация, чрез които да се отговаря на търсенето.“, каза икономическият заместник-министър.

Лилия Иванова посочи, че за последните 10 години от създаването си в “Национална компания индустриални зони” има реални инвестиции за над 550 милиона лева и близо 2 500 работни места, а в момента текат интензивни преговори с още близо 20 потенциални инвеститори, за инвестиционни проекти за над 160 милиона лева и разкриване на повече от 1 000 нови работни места. „За да продължи тази тенденция много важна е връзката между бизнеса и образованието, за да се създадат общи визии и добри политики и да осигурим висококвалифицирани кадри.”, завърши тя.

На кръглата маса участие взеха още изпълнителния директор на “Национална компания индустриални зони” Антоанета Барес, представители на 10 университета, с които Националната компания има подписани меморандуми за сътрудничество, както и инвеститори от индустриалните зони.

Дискусията, която организира „Национална компания индустриални зони“, е продължение на инициативата на компанията Fast Tracking Success, която е насочена към ускорено професионално изграждане на младите кадри от университетите и професионалните гимназии чрез постоянна заетост и стажове в компании от портфолиото на зоните. Програмата цели преодоляването на проблема с младежката безработица. Чрез този проект се осигуряват условия за ускорено професионално изграждане на младите специалисти. Проектът “Fast Tracking Success” се реализира в партньорство с водещи университети от цялата страна, а инициативата стартира в средата на 2017 година.

Виж също...

Loading...