“Държавно горско стопанство-Брезник” ще изгражда част от пътя към Античния комплекс край Гърло след провеждане на процедури

Предстои провеждането на процедури, чрез които “Държавно горско стопанство-Брезник” ще може да изгради част от пътя към Античния комплекс край брезнишкото село Гърло, съобщиха за Zapadno.com от пресцентъра на Югозападно държавно предприятие.

Пътят, който ще води до храм-кладенеца „Пусто Гърло“ се изгражда чрез сътрудничеството на Община Брезник и „Държавно горско стопанство-Брезник“, тъй като трасето преминава и през горски територии. Община Брезник е пред завършване на строежа на пътя в своята част. След подобряване на метеорологичните условия ще бъдат извършени довършителни работи по общинската част на пътя. Това уточни пред репортер на Zapadno.com заместник-кметът на Община Брезник Иван Бъчваров. В проекта за бюджет на Община Брезник за 2019 година са заложени 27 000 лева, които са за доизграждане на пътя от страна на общинската администрация. Доизграждането ще бъде направено след като “Държавно горско стопанство-Брезник” изгради своята част от пътя към Античния комплекс. “Имаше един спорен участък като собственост и първоначалният проект не го беше включил. С тези пари ще бъде доизграден участък от 300 метра до горската територия.”, поясни директорът на дирекция “ТСУ и ЕИ” към Община Брезник Иван Ковачев.

Югозападно държавно предприятие е приело задание и предстои провеждане на процедура по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционен проект за строителство на траен горски път “Пусто гърло” на територията на “Държавно горско стопанство-Брезник”, в землището на село Гърло. След като проектът бъде изготвен и приет, предстоят съгласувателни процедури с редица институции – Регионална инспекция по опазване на околната среда и водите, Басейнова дирекция и други. Така че реално строителството може да започне след издаване на разрешение за строеж от община Брезник и след като министърът на земеделието, храните и горите одобри финансирането на пътя, който ще се изгражда със средства от фонд “Инвестиции в горите”, уточниха от пресцентъра на Югозападно държавно предприятие.

Храм-кладенецът е археологически обект, открит при разкопки през 1972 година. Съществуват различни теории за неговото датирани и предназначение. Тъй като до момента няма систематични научни изследвания, културно-историческите интерпретации за кладенеца остават хипотетични.

Виж също...

Loading...