От ЧЕЗ уведомяват: Планирани прекъсвания на електрозахранването ще има в общините Брезник и Трън в периода 11 – 15 февруари

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 11 – 15 февруари включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

Дата/период Времетраене Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адресhttp://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Община Брезник

На 14.02.2019 /09:00 – 16:15 / – Брезник: 9-Ти Септември, Ангел Коцелянов, Борис Антов, Владо Радославов, Ефтим Стоянов, Крум Савов, Синчец

На 12.02.2019 /09:00 – 16:15 / – Брезник: Александър Тинков, Варош, Нестор Петров

На 13.02.2019 /09:00 – 16:15 / На 15.02.2019 /09:00 – 16:15 / – Брезник: Андрей Михайлов, Борис Калев, Борова Гора, Бреза, Воин, Георги Ив Бунджулов, Жданов, Комсомолец, Мала Река, Пети Конен Полк, Славей, Стоян Миленков, Цвета Лумбарова, Шипка

На 12.02.2019 /09:00 – 16:15 / – Гърло: Общ.Брезник

На 15.02.2019 /09:00 – 16:15 / – Ноевци

На 11.02.2019 /09:00 – 16:15 / – Станьовци

Община Трън

На 15.02.2019 /09:00 – 16:15 / – Бераинци

На 14.02.2019 /13:00 – 16:15 / – Глоговица

На 14.02.2019 /09:00 – 16:15 / – Долна Мелна: НУПИ 12

На 13.02.2019 /09:00 – 16:15 / – Парамун: Xi – 89, Кв.18, Мах.Парамунска Чука, УПИ-V, Кв.15

На 13.02.2019 /09:00 – 16:15 / – Слишовци

На 14.02.2019 /08:30 – 12:15 / – Трън: 9ти Септември, Възраждане, Георги Димитров, Денчо Знеполски, Захари Иванов

На 11.02.2019 /09:00 – 16:15 / На 13.02.2019 /09:00 – 16:15 / На 15.02.2019 /09:00 – 16:15 / – Трън: Вельо Стоянов, Владо Тричков, Петко Д. Петков, Хараламби Стоянов

На 12.02.2019 /09:00 – 16:15 / – Цегриловци: Пи 197.

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 (на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком) или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

Виж също...

Loading...