Близо 22 000 литра автомобилни горива ще се доставят за нуждите на клоновете на ВиК в Брезник и Трън

Обществена поръчка за доставка чрез карти за безналично плащане на горива за нуждите на клоновете на ВиК-Перник в региона е обявило водоснабдителното дружество, сочи справка в регистъра на Агенция по обществени поръчки.

Обществената поръчка е разделена на 6 обособени позиции, в които са включени клоновете на ВиК в Брезник и Трън. Според описанието на предмета на поръчката за нуждите на ВиК-Брезник ще трябва да се доставят 4 600 литра безоловен бензин А – 95 Н и 8 300 литра дизелово моторно гориво. За нуждите на ВиК-Трън са предвидени 5 900 литра безоловен бензин А – 95 Н и 3 100 литра дизелово моторно гориво.

Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 700 000 лева без включен ДДС.

Виж също...

Loading...