Държавните пътища в Брезнишко са в добро състояние, готви се рехабилитация на участък от пътя Сливница – Брезник

В момента се изготвя технически проект за рехабилитация на участък от пътя от Сливница към Брезник, научи Zapadno.com. Необходим е основен ремонт и на две отсечки от републиканската пътна мрежа на територията на община Брезник. Те са участъци от пътя Перник – Стрезимировци и от пътя Брезник – Горна Секирна. За целта следва да се изработи технически проект и да се пристъпи към ремонт.

През месец януари народният представител от област Перник Любомир Бонев зададе въпроси на министъра на регионалното развитие и благоустройството за състоянието на републиканската пътна мрежа на територията на избирателния му район. Отговорите са публикувани в сайта на парламента и Zapadno.com запознава читателите си от Брезник и Трън с информацията от парламентарния контрол над изпълнителната власт, касаеща двете общини.

Представените данни от министъра на регионалното развитие са осигурени от отговорната за това Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Те уточняват, че дължината на републиканската пътна мрежа на територията на община Брезник е близо 100 километра (99,572 километра). Това е мрежата, поддържана от държавата и не включва пътищата, поддържани от общините. Според държавните критерии състоянието на настилката на всеки път в страната се оценява в пет категории: отлично, добро, задоволително, незадоволително и лошо.

Около 15 километра от пътя II-63 от Перник към Стрезимировци е на територията на община Брезник. В голяма част от пътя състоянието му е задоволително и добро, но е необходим ремонт на настилката от километър 23 до километър 31. В най-общи линии това е участъкът след град Брезник в посока Трън, приблизително от отклонението към село Видрица до отклонението към село Ребро.

Другият път, нуждаещ се от основен ремонт е участък от път III-8114, свързващ град Брезник с община Трън през селата Бегуновци, Кошарево и Горна Секирна. Участъкът от Секирна до разклона за село Горочевци е в лошо състояние, като в последните около 10 километра изцяло липсва настилка. В момента тече съгласуване на технически проект за превантивен ремонт на пътя в участъка приблизително от село Кошарево до село Горна Секирна, но към момента средства за реализацията на ремонта не са осигурени.

Път II-605 от Батановци към Ноевци, Габров дол и Мурено е в добро и задоволително състояние. Съоръженията към него също са в добро състояние. По програма „Текущ ремонт и поддържане“ през 2018 година по трасето са вложени над 45 хиляди лева (45 415,67 лева) за асфалтиране, оформление, маркировка, отпушване на шахти, оформяне на банкети и други.

По път III-638, който свързва община Брезник с община Божурище през селата Бабица и Златуша към Божурище хоризонталната маркировка е заличена и се нуждае от подновяване, но настилката и съоръженията са в добро състояние.

Общото състояние на път III-811 от Сливница и Гургулят през Брезник до село Велковци също е в задоволително състояние, според оценката на АПИ. В момента се изготвя технически проект за рехабилитация на участък от него, който в най-общи рамки може да се определи от село Ракита през Брезник до разклона за село Ноевци. Проектът предвижда маркировки, сигнализация и ограничителни системи, а за съоръженията по трасето – хидроизолация и подмяна на асфалтовата настилка, възстановяване на стоманено-бетонови сечения, почистване на коритата, подмяна на парапети възстановяване на тротоарни блокове и други.

В отговора си министърът на регионалното развитие уточнява, че за цялостното подобрение на пътната инфраструктура са нужни значителни средства и се търсят възможности за поетапно изпълнение на необходимите ремонти. Включването на даден път или участък от път в инвестиционната програма на АПИ обаче не се прави на база неговото географско разположение, а се взема предвид неговото състояние и значение за провеждане на транспортните потоци. Тоест, няма значение в коя община е, а дали има трафик. Данни за интензивността на движение обаче не може да се предоставят, защото в община Брезник няма монтирани автоматични устройства, записващи пътния трафик.

Виж също...

Loading...