106 задължителни за изпълнение предписания са получили фирми в община Трън след проверки на “Инспекция по труда”

През 2018 година са извършени 36 броя проверки по спазване на трудовото законодателство и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на територията на община Трън. Това поясни директорът на дирекция “Инспекция по труда”-Перник инженер Любомир Владимиров за Zapadno.com.

За изпълнението на дадени задължителни предписания в Трънско са направени 7 броя проверки. Проверките по сигнали и искания за изминалата година са били 7 броя. Една проверка е била извършена по инициатива на ДАИ. По инициатива на по-горестоящия контролен орган в Трън е извършена 1 проверка за 2018 година и още една по сигнал на медии. 56 броя от проверките в пограничната община са нарушения, свързани с осигуряването на здраве и безопасност при работа. Други 56 броя са свързани с нарушения по изпълнението на трудовите правоотношения.

Инспекторите по труда са констатирали 20 броя нарушения по безопасност на оборудването. Още 28 броя нарушения са констатирани при фирми в Трънско по отношение организация на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Други 8 броя са били нарушенията по хигиена на труда. По отношение на спазването на работно време са установени 2 броя нарушения. По възникване на трудовите правоотношения нарушенията в Трън са 13 броя за изминалата година. Работодатели са направили други 8 нарушения по заплащане на труда.

През 2018 година в пограничната община са съставени 2 акта за установяване на административни нарушения, в това число 2 броя за работа без трудов договор. Дадени са 106 броя задължителни за изпълнение предписания на територията на община Трън.

По време на проверките от инспектори от дирекция „Инспекция по труда“-Перник сериозно внимание се обръща на работодателите относно нарушенията, свързани с трудовото законодателство (в това число работа без трудови договори, неспазване на работно време, полагане на извънреден труд, заплащане на труда), а също така и на нарушенията, свързани със създаване на здравословни и безопасни условия на труд за работещите, които пряко застрашават живота и здравето на работещите – необезопасено работно оборудване и работни места и други, уточни още директорът на дирекцията инженер Любомир Владимиров.

Виж също...

Loading...