80 нарушения при осигуряването на здраве и безопасност при работа в община Брезник са констатирали инспектори по труда

През 2018 година са извършени 43 броя проверки по спазване на трудовото законодателство и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на територията на община Брезник. Това съобщи директорът на дирекция “Инспекция по труда”-Перник инженер Любомир Владимиров за Zapadno.com.

7 броя от проверките са били за изпълнението на дадени задължителни предписания. Инспекторите са направили други 5 броя проверки по сигнали и искания. През изминалата година по инициатива на Националния осигурителен институт в община Брезник е била направена 1 проверка и още една проверка по инициатива на друг държавен орган.

Статистиката на “Инспекция по труда”-Перник показва, че от извършените в Брезник проверки през 2018 година са констатирани 142 броя нарушения. Една от проверките, при които е констатирано нарушение е била по инициатива на държавен орган. Инспекторите са констатирали и едно неизпълнено предписание от страна на фирма в община Брезник. Общо 80 броя от нарушенията са свързани с осигуряването на здраве и безопасност при работа, а други 62 броя са нарушения по изпълнението на трудовите правоотношения. Фирми в Брезнишко са направили 22 нарушения по отношение на безопасност на работното оборудване. По организация на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд нарушенията в общината са били 48 броя. Други 10 броя са били нарушенията по хигиена на труда. Нарушенията по работното време за 2018 година в Брезнишко са били 11 броя. Инспекторите са констатирали и едно нарушение за извънреден труд. По възникване на трудовите правоотношения нарушенията на работодателите са 11 броя.

През 2018 година в община Брезник са съставени 3 акта за установяване на административни нарушения, в това число 1 брой за неизпълнени предписания, както и 1 брой за работа без трудов договор. На работодатели в Брезник са дадени 141 броя задължителни за изпълнение предписания.

По време на проверките от инспектори от дирекция „Инспекция по труда“-Перник сериозно внимание се обръща на работодателите относно нарушенията, свързани с трудовото законодателство (в това число работа без трудови договори, неспазване на работно време, полагане на извънреден труд, заплащане на труда), а също така и на нарушенията, свързани със създаване на здравословни и безопасни условия на труд за работещите, които пряко застрашават живота и здравето на работещите – необезопасено работно оборудване и работни места и други.

Виж също...

Loading...