Около 30 милиона лева повече ще отидат за социални услуги през тази година

260 милиона лева е предвидената сума за тази година за финансиране на социалните услуги, които са държавно делегирана дейност. Сумата е с около 30 милиона лева или с 13 % по-висока в сравнение с предвидените в бюджета за 2018 година средства. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Бисер Петков по време на участието си в дискусионен форум „Европейски, национални и местни приоритети” в рамките на Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България, което се проведе в София. Той посочи, че през 2019 година е постигнат ръст на финансовите стандарти за издръжка на социалните услуги и прогнозира, че тенденцията ще продължи и през следващата година. За 2020 година работната група, която работи в тази сфера, ще предложи финансовите стандарти да нараснат с 15-20 % за някои от услугите, съобщиха от пресцентъра на Министерство на труда и социалната политика.

По време на дискусията беше отбелязано, че все по-голям става делът на работещите в социалните услуги, които са на минимална работна заплата. Според направените от Националното сдружение на общините в Република България оценки през 2020 година те ще бъдат около 60 %. Това действа демотивиращо, води до текучество и затруднения в задържането и намирането на нови желаещи да работят в услугите, имайки предвид, че в други сходни сектори като образованието например, ръстът на заплатата е доста по-висок, коментира Петков.

Министърът на труда и социалната политика подчерта, че чрез проекта на новия Закон за социалните услуги ще се регламентира по-добре начинът на определяне на финансовите стандарти, а за някои от услугите ще се определят допълващи стандарти. Той изрази надежда, че до края на февруари проектозаконът ще бъде приет и ще влезе в сила от 2020 година, а новите стандарти ще бъдат въведени от 2021 година.

В рамките на дискусията беше обсъдена и темата за продължаване на подкрепата за потребителите на услугите „личен асистент”, „социален асистент” и „домашен помощник”. Министър Петков припомни, че за 2019 година в бюджета на Министерство на труда и социалната политика са предвидени 71.5 милиона лева за тяхното финансиране. По данни на Агенцията за социално подпомагане през януари 23 731 човека са ползвали услуги в домашна среда, а 16 904 лица са били ангажирани като асистенти. Стремежът е този обхват да се запази, каза министър Петков.

От 1 септември предстои да се промени механизмът за предоставяне на асистентски услуги съгласно Закона за личната помощ. Той предвижда от април да започне изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания, а от 1 септември да се предоставя лична помощ съгласно броя часове, които са определени на база на методиката, която в момента се разработва. Министър Петков обясни, че за да се осигури плавно преминаване по новия механизъм, ще е необходимо допълнително финансиране на асистентските услуги.

Той допълни, че по схемата „Патронажна грижа“, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, ще се осигурят мобилни почасови здравни и социални услуги за около 17 000 възрастни и хора с увреждания. Бюджетът на проекта е 45,9 милиона лева.

Виж също...

Loading...