Ще модернизират ВиК мрежи в община Брезник за 44 301 лева, а за Трънско отиват 34 541 лева за обновление

Проведе се редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК, водено от областния управител и негов председател Ирена Соколова. Основната точка в дневния ред на заседанието бе одобряването на Регионалното прединвестиционно проучване за обособената територия обслужвана от “ВиК” ООД Перник, съобщиха от пресцентъра на Областна администрация-Перник.

“Днес даваме съгласие за реализирането на най-мащабния проект в област Перник. Изграждането в цялост на нова и модерна ВиК инфраструктура на територията на общините Перник и Радомир с пречиствателната станция за отпадъчни води-Батановци, ще промени качествено живота ни. Заедно с това предвиждаме по-големи инвестиции за обновяването и реконструкцията на ВиК системите и съоръженията в останалите общини, които не попадат в обхвата на водния цикъл. Сумите са съответно: община Брезник – 44 301 лева, Земен – 16 435 лева, Ковачевци – 5 400 лева, Трън – 34 541 лева. Надявам се, че общата промяна ще доведе до обезпечаване на населението на територията на областта с достатъчно количество вода с добро качество, намаляване на загубите и, намаляване на авариите в системата, както и прецизност на цената и.”, акцентира губернаторът.

В дневния ред на събранието бяха гласувани още: годишен финансов отчет на Асоциацията по ВиК и отчет за изпълнение на бюджета на асоциацията за 2018 година, приемане на годишен отчет за дейността на Асоциацията по ВиК, както и нейният бюджет за текущата година.

Виж също...

Loading...