Не 640 хиляди, а милион и 640 хиляди лева са нужни за пътя Трън – Вукан – Пенкьовци

На сайта на парламента вече е публикувана стенограмата от заседанието, на което министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова отговаря на въпрос на депутата от БСП Любомир Бонев за състоянието на пътя, който свързва общините Трън и Земен, видя репортер на Zapadno.com.

Преди няколко дни ви информирахме: За ремонта на пътя Трън – Вукан – Пенкьовци са необходими 640 хиляди лева, проект за рехабилитация няма.

Но стенограмата показва, че министърът е посочил сума от 1 милион и 640 хиляди, необходими за ремонта на път III-637 град Трън – село Вукан – село Пенкьовци. Въпросът е бил част от петъчния парламентарен контрол на 8 февруари 2019 година, а следващия понеделник – на 11 февруари, на страницата „БСП за БЪЛГАРИЯ – Перник“ е публикувана информация за разменените реплики между депутата и министъра, в която се посочва, че необходимата сума за ремонта е 640 хиляди лева.

Вероятно случаен пропуск е причина за разминаване от 1 милион лева в данните, подадени от „БСП за България – Перник“, но в името на доверието на нашите читатели публикуваме извадка от стенограмата, която представя пълния отговор на министъра:

МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА:

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Бонев, уважаеми дами и господа народни представители! По данни от Агенция „Пътна инфраструктура“ след направена детайлна проверка на състоянието на републиканките пътища в цялата страна се установи, че от общо 574,354 км в област Перник едва 250,456 км са в добро експлоатационно състояние. Останалата част са с проблеми от различно естество, но най-вече свързани със състоянието на настилката поради големия експлоатационен период без ремонт, нарушено отводняване и необходимост от реконструкция на пътния участък.

Сред пътища с влошени транспортни качества се открояват: път 3.627, с дължина на лошото състояние над 10 км; път 3.637 – това е пътят, за който е Вашето питане, дължина на лошото състояние на участъка – 4 км; път 3.802, с дължина на лошо състояние на участъка – 7 км; път 3.8114, дължина на участъка в лошо състояние – 15 км. Общо 37,6 км, за които са необходими индикативно около 15 млн. лв.

Път 3.637 – Вукан – Пенкьовски – Трекляно, за който отправяте въпрос, е сред приоритетните обекти за област Перник. Третокласният път е с дължина 38 км. Габаритът на пътя е променлив, като на места е силно стеснен. Само за този участък необходимите средства за ремонт са 1 млн. 640 хил. лв.

За пътя се полагат грижи съобразно разполагаемите средства за поддържане и през 2017 г., и през 2018 г. по Програмата „Текущ ремонт и поддържане“ са извършвани дейности: асфалтови, озеленяване и ландшафтно оформяне, демонтаж, доставка, монтаж на ограничителни системи, попълване на банкети, доставка и полагане на бетонни бордюри и други.

За път 3.637 в участъците с незадоволително състояние, които са преобладаващата част от пътя, както Вие току-що отбелязахте, към момента няма наличен технически проект.

Информацията за актуалното състояние на републиканската пътна мрежа в страната се обработва и съобразно финансовата рамка на ремонтната програма за 2019 г. ще бъде извършено приоритизиране на обектите от инвестиционната програма на Агенцията. Важен финансов източник, който очакваме с генериране на средства от въвеждането на тол системата, ще ни даде малко по голяма свобода да можем да включим тези участъци от републиканската пътна мрежа, които са в състоянието, в което е и път 3.637, в приоритетните обекти, за които е необходим основен ремонт.

В останалото време със средствата, които са в бюджета на Агенцията от „Текущ ремонт и поддържане“, ще поддържаме пътищата, включително и този, за който Вие отправяте въпрос.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Министър.

За реплика – заповядайте, господин Бонев.

ЛЮБОМИР БОНЕВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.

Уважаеми народни представители! Уважаема госпожо Министър, от Ваш писмен отговор разбираме, че път ІІІ-637 – Вукан – Пенкьовци – Трекляно – Гюешево – Драговищица е с обща дължина 38 км, като 24,95 км са в лошо състояние. Да разясня какво е „лошо състояние на пътя“. Съгласно методиката за измерване на оценка на повредите на пътните настилки лошо състояние на пътя, е: път с повреди на настилката повече от 30%. Към настоящия момент има участъци, в които пътя го няма, физически го няма или до такава степен, че асфалтът е рядкост.

Обяснението за електронната винетка и за тол системата от миналата година – от предишния министър го чувахме непрекъснато като някакъв вид извинение, към настоящия момент не е актуално.

В репликата ми, госпожо Министър, искам да поемете точни и ясни ангажименти кога този път, забравен от всички, път в крайно тежко състояние, който свързва две общини, ще бъде рехабилитиран, за да може да има комуникация между двете общини и хората да се обслужват нормално? Благодаря Ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Бонев.

За дуплика – заповядайте, госпожо Министър.

МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Благодаря, госпожо Председател.

Уважаеми господин Бонев, в програмата на Агенцията за 2019 г. ще бъдат заложени всички приоритетни пътища. Все още не е готова и не е окончателно приключена тази програма.

Повярвайте ми, моето огромно желание, а сигурна съм, че и Вашето е, в цялата държава всички пътища от републиканската и общинската пътна мрежа да бъдат рехабилитирани незабавно. Опитваме се със средствата, с които разполагаме, действително във всяка една област, във всяка една община, там, където има пътища в незадоволително и лошо състояние, да ги предвиждаме, да изготвяме проекти и да ги възлагаме за изпълнение.

Аз много искам сега да Ви кажа „да“ – преди да е готова програмата – този път ще бъде включен в програмата. Дайте ми време! Нека да разгледаме приоритетните отсечки в България с най тежко състояние и ще Ви информирам лично за резултатите от това приоритизиране – дали това е възможно да влезе в програмата за 2019 г. като основен ремонт, защото пътят има нужда от основен ремонт, или той ще бъде с текущ ремонт. Лично ще Ви информирам за това.

Виж също...

Loading...