Половината от регистрираните през 2018 година в община Брезник престъпления са разкрити

Служителите на реда към Районно полицейско управление-Брезник са разкрили половината от регистрираните през 2018 година в общината престъпления. Това става ясно от отчет-анализ на Районното управление, който Общински съвет-Брезник ще разглежда през тази седмица.

От регистрираните престъпления за 2018 година в град Брезник са извършени 43 броя, като 28 са разкрити. В селата извършените са 50, разкритите са 22 броя. От общия брой на регистрираните 111 заявителни материали през периода престъпленията са 93 броя. Престъпленията против личността са 5 броя – 1 престъпление за блудство, 1 за телесни повреди и 3 са за незаконно лишаване от свобода. Престъпленията от това естество за миналата година са спаднали наполовина спрямо 2017 година, когато те са били 11 броя. Няма регистрирани престъпления с широк обществен отзвук, констатира още началникът на Районното управление в Брезник главен инспектор Павел Павлов.

Престъпленията против собствеността през 2018 година са били 61 броя. Престъпленията против собствеността имат най-голям относителен дял към общия брой на регистрираните престъпления и по-конкретно кражбите на имущество от домовете на граждани и търговски обекти, пише в отчетът-анализ.

Само едно икономическо престъпление е било регистрирано през изминалата година в Брезнишко, като през 2017 година престъпленията от това естество са били две. Общоопасните престъпления са били 33, спрямо 37 за 2017 година. В тази графа преобладаващи са престъпленията по транспорта – 19 броя, палежите са 2 броя, посегателствата спрямо моторни превозни средства са били 5 и още 5 броя за други действия спрямо моторни превозни средства.

Общо 6 пък са били други криминални престъпления, които са извършени през 2018 година в община Брезник. Броят им спада спрямо 2017 година, когато те са били 10. Най-много са били престъпленията против брака и семейството – 4 броя, други 3 случая пък са на неплащане на издръжки, един случай е бил против държавни и обществени органи, един случай срещу нарушаване на реда и общественото спокойствие, както и още един по отношение на хулиганство. През изминалата година служителите на реда са регистрирали 5 смърни случая без следи от насилие. Други два случая пък са за унищожаване и повреждане.

Съставът на Районното полицейско управление в Брезник е взел участие в провеждането на 141 специализирани полицейски операции, които са били по различни линии на дейност като например миграция, битова престъпност, широкообхватен контрол, незаконен дърводобив и други.

Проверените лица от полицаите в община Брезник са били 6 472 човека. През 2017 година проверените лица са били 6 767 човека. През изминалата година са били задържани 21 лица, което е наполовина спрямо 2017 година, когато задържаните са били 46 човека. Заловените извършители на престъпления в Брезнишко през 2018 година са били 12 човека, спрямо 2017 година броят им е почти три пъти по-малко, когато заловените са били 31.

5 964 моторни превозни средства пък са били проверени от служителите на реда. Броят на проверените автомобили през миналата година в община Брезник е по-голям спрямо 2017 година, когато са били проверени 5 270 моторни превозни средства.

Сред основните заложени приоритети на Районното управление за 2019 година са противодействие на битовата престъпност, както и престъпленията свързани с разпространението на наркотични вещества, противодействие на нелегалната миграция и други.

Виж също...

Loading...