Прокурор: Налице са основания КЗК да преразгледа процедурата за концесия на минералната вода „Трънска Банкя“

Все още не е излязло решението на Върховния административен съд, но на сайта на институцията е публикуван протокол от последното заседание, в което делото за минералната вода на Трън се разглежда по същество, научи Zapadno.com.

Делото е образувано по жалба на предишния концесионер на минералната вода Диана Кишкилова. Тя оспорва решение на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) от месец май миналата година, с което Комисията реши да остави без уважение протеста на Кишкилова срещу откриването на нова процедура за предоставяне на концесия за добив на минерална вода от находище „Трънска Банкя“.

След като бившият концесионер сезира съда, беше насрочено заседание през месец ноември 2018 година, но то беше отложено заради отсъствието на Кишкилова по здравословни причини. На втората насрочена дата през месец февруари тази година жалбоподателката отново е отсъствала, защото е била настанена в болница. Въпреки това Върховният съд счете, че фактите по делото са налице и може да го разгледа по същество.

От протокола от заседанието на 11 февруари 2019 година виждаме, че адвокатът на кмета на Община Трън е бил кратък в изложението си, поискал е решението на Комисията за защита на конкуренцията да остане в сила и е заявил пред съдиите: „Няма да соча доказателства. Да се приеме преписката на КЗК.“

Прокурорът от своя страна е изложил по-подробно аргументите си, от които стига до заключението, че „са налице основанията по чл.178, ал.3 ЗК вр. с чл.218, ал.2 вр. чл.221, ал.3 вр. с чл.209, т.2 и 3 АПК за обезсилване, респективно отмяна на решението на КЗК и частично прекратяване на производството по т.1 от същото и за връщане на преписката за ново разглеждане в останалата част“.

Точка 1 от Решение 540/17.05.2018 на КЗК гласи: „Оставя без уважение жалба на Диана Кишкилова“, която е срещу решението на Общинския съвет в Трън за откриване на процедура за предоставяне на концесия за добив на минерална вода от находище „Трънска Банкя“.

Ако съдът приеме аргументите на прокурора и излезе с решение в полза на Кишкилова, КЗК ще трябва да разгледа повторно има ли нарушения при процедурата за концесиониране.

Междувременно, докато тече изясняването на случая, Общинският съвет на Трън прие на 1 ноември 2018 година решението на Комисията по избор на концесионер, с което беше официално потвърдено, че находището на минерална вода има нов концесионер в лицето на варненската фирма „Акватек“ ЕООД. За това решение на Община Трън, Кишкилова също е сезирала съда. Прочетете още в публикацията: Инвестициите в Трън може пак да се отложат, Кишкилова обжалва избора на концесионер на минералната вода

Виж също...

Loading...