Африканската чума по свинете е сред заразните болести, срещу които държавата приоритетно ще се бори през следващите 2 години

Правителството утвърди Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните, включително зоонозите за периода 2019 – 2021 година. Програмата има за цел опазването на здравето на животните и хората в България и спазването на един от основните принципи за създаване на Европейската общност, а именно – свободното движение на животни и животински продукти на територията на Общността, съобщиха от правителствената информационна служба.

Поради географското си местоположение, България е постоянно застрашена от проникването на болести по животните и зоонози чрез непрекъснатия трафик на хора, животни и транспортни средства през страната. Това налага поддържането на постоянно действаща система за профилактика и контрол срещу заразните болести по животните.

В програмата са посочени приоритетните заразни болести и зоонози, които могат да имат значително икономическо въздействие или да представляват заплаха за общественото здраве. Сред тях са Африканската чума по свинете, Класическата чума по свинете, Ку-треска, Син език, Треска от Западен Нил и други. За всяка болест са описани подробно мерките, които трябва да се предприемат и които са финансирани от държавата.

Поддържането на добър здравен статус на животните и на качеството на продуктите, добити от тях, е гаранция за здравето и благополучието на хората, свободното движение на животни и получените от тях продукти в държавите членки на Европейския съюз, както и за безпроблемен износ за трети страни.

Виж също...

Loading...