Органите на държавната и местната власт в област Перник бяха обучени от Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество

Областният управител Ирена Соколова инициира съвместно междуинституционално обучение за готовността на органите на държавната и местната власт в област Перник за приемане на предизвикателствата в контекста на присъединяването на страната ни в Шенген, съобщиха от пресцентъра на Областна администрация-Перник.

“Инициативата дава възможност за свързаност и добра координираност в работата между всички институции на територията на областта. Търсим успешен модел на взаимодействие между органите на управление за избягване на корупционни практики. С предстоящото влизане на България в Шенген трябва да бъде гарантирана сигурността на гражданите и да се локализират навременно рисковете и проблемите, които могат да се появят пред всички нас, които се занимаваме и управляваме разрешителни режими. Въвеждането на точно разписани правила, по законосъобразен и целесъобразен начин, ще направи работата ни по-безрискова и ефективна.”, сподели Ирена Соколова. Директори на териториални структури в сферата на сигурността, граничният контрол, социалната политика, инфраструктурата и всички други сектори в областта, проведоха дискусия и зададоха въпросите си към представители на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ).

Трифон Трифонов – директор на дирекция “Превенция на корупцията” и Елена Фичерова – началник отдел “Човешки ресурси” в звеното презентираха темите: “Правна рамка и механизми на действие в КПКОНПИ” и “Последици за република България след влизането в Шенген”. За година от своето създаване КПКОНПИ е работила ефективно в превенция на корупцията – проверка и анализ на декларации за имущество и интереси на лицата заемащи висши публични държавни длъжности; антикорупционно образование от предучилищно до университетско образование. Комисията е проучвала добри практики в областта на управлението на обезпеченото имущество и е установила контакти с представители на аналогични служби в Европа.

В хода на дискусиите, експертите и ръководителите на дирекции от област Перник, обсъдиха бъдещото влизане на България в Шенген и европейския опит – положителните и потенциално проблематични аспекти по линия на корупционните модели и практики. Свободното движение на стоки и услуги би довело до подобряване на бизнес средата, намаляване на картелизацията и монополите, конкуренция в широк регионален пазар. Благоприятни ефекти се очакват в привличане на повече клиенти от съседни държави и разрастване на търговията, производството и услугите, добри възможности за туризма. В същото време премахвайки вътрешните си граници, държавите от Шенгенското пространство трябва да затегнат контрола по общите си външни граници на базата на шенгенските правила за гарантиране на сигурността на живеещите или пътуващите в Шенгенското пространство. Правилата включват осигуряване на обща политика за краткосрочно пребиваващите граждани на трети страни (чрез шенгенска виза), съгласуваност на външния граничен контрол, полицейско сътрудничество (с възможност за пресичане на границите при необходимост), съдебно сътрудничество.

Снимки: Областна администрация-Перник – пресцентър

Виж също...

Loading...