Фирма от Костинбродско ще доставя хранителни продукти за нуждите на социалните заведения в Трънско

Община Трън класира изпълнител за обществена поръчка по доставка и покупка на хранителни продукти за нуждите на социалните заведения разположени на територията на общината, научи Zapadno.com.

От решение, което общинската администрация оповести на сайта си, става ясно, че фирма “Криси 2007” ЕООД, регистрирана в костинбродското село Петърч, ще извършва доставката и покупката на хранителни продукти. Фирмата е и единственият участник, който се е явил на публичното състезание за обществената поръчка. Проверка на Zapadno.com установи, че фирма “Криси 2007” ЕООД има опит с доставянето на хранителни продукти за нуждите на общински звена в Ботевград, Правец, Костинброд и други общини. Фирмата има богат опит в търговията с хранителни продукти.

“Участникът е предложил цена за изпълнение предмета на поръчката, без ДДС, както следва: 77 969.94 лв.”, пише още в протокола на Комисията, разглеждала офертата. Сумата е близка до тази, която Община Трън оповести, че прогнозира да осигури за услугата, а именно – 80 000 лева без включен ДДС, като 5 550 лева без ДДС се финансират по проекта „Щастливо детство чрез услуги за ранно детско развитие“.

Доставката на хранителни продукти ще обхване социалните заведения разположени на територията на общината – Три центъра за настаняване от семеен тип обединени в Социални услуги от резидентен тип, Домашен социален патронаж, детска градина „Ален мак“.

Виж също...

Loading...