Над 1 милион лева за ремонти в град Трън и районите на 8 трънски села

Малко над 1 милион лева ще изразходва Община Трън за ремонтни и строителни дейности в населени места на пограничната община. Дейностите са включени в списъка с капиталовите разходи, който общинската администрация предостави на Zapadno.com, за да запознае читателите си и жителите на общината.

Най-многолюдните села Филиповци и Туроковци ще се сдобият с детски площадки, ще се ремонтират улици в Ярловци и Зелениград, ще се ремонтира общинска сграда в Главановци, а кметството в Неделково вече ще е в нова сглобяема постройка. В града приоритет са междублоковите пространства по централните улици и в квартал “Мурговица”.

В края на месец януари тази година Общински съвет-Трън прие със свое решение списък на обектите за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучване и проектиране на Община Трън за 2019 година. Общата стойност за предвидените дейности възлиза на 1 049 100 лева. За изграждане на инфраструктура в града и ремонт на улици в 3 трънски села са предвидени 142 000 лева. Приблизително 410 000 лева са заложените средства за благоустрояване на междублокови пространства, като по тези дейности ще се работи след избор на изпълнител по процедура по Закона за обществени поръчки, уточниха от общинската администрация.

В списъка са включени основни ремонти на междублокови пространства в град Трън. Предвидени за ремонт са междублоковите пространства на блокове № 14 и № 16 на улица “Мосаловска”, на блокове № 6 и и № 8 на улица “Георги Димитров” и на блокове в квартал “Мурговица”. Освен нов облик на междублокови пространства в общинския център са заложени основен ремонт на улица “Мурговица”, основен ремонт на тротоарна настилка на улица “Захари Иванов”, основен ремонт на подпорна стена на улица “9-ти септември”, основен ремонт на подпорна стена на улица “Бор” в участъка до блок № 2 и изграждане на подпорна стена на улица “Бор” между блок № 2 и № 3. През тази година се очаква да бъде направен и основен ремонт на Центъра за настаняване от семеен тип в града. Добрата новина за търговците и производителите от региона е, че на улица “Петко Д. Петков” ще бъде изграден пазар. Друго ново, с което ще се сдобие Трън ще бъде в детска градина “Ален мак”, за която е предвидена доставка на стерилизатори. Сървър пък ще бъде доставен за отдел “Местни данъци и такси” към Община Трън.

Строително-ремонтни дейности ще обхванат и 8 села в общината. В списъка с капиталовите разходи са включени: основен ремонт на общинска сграда в село Главановци, основен ремонт на водопровода между селата Вукан и Костуринци, основен ремонт на улици в село Ярловци, основен ремонт на улици в село Зелениград, основен ремонт на улица в село Филиповци, изграждане на нулев цикъл и доставка на сглобяема сграда в село Неделково за кметство и изграждане на детска площадка в село Филиповци.

Изграждането на скулптура на Гюрга Пинджурова също фигурира в списъка. Както първо Zapadno.com информира читателите си, средствата заделени за скулптурата са в размер на 33 000 лева. Прочетете още по темата в публикацията: Паметникът на Гюрга Пинджурова ще струва 33 хиляди лева на Община Трън и ще бъде изработен от бронз.

Предвижда се и основен ремонт на Музея на бусинската керамика в село Бусинци. Заложените средства за ремонта са 15 100 лева. В този бюджет се предвижда вътрешен ремонт на помещението с музейната експозиция и ремонт на облицовката на гредите над вътрешния двор на сградата. Последното обновление по сградата на музея е бил през 2006 година, когато е извършен ремонт на покрив. През годините са правени ремонти на канализация и частично на помещения, поясниха още от Община Трън за Zapadno.com.

По член 127 от Закона за публичните финанси са предвидени 139 200 лева. В списъка са включени основен ремонт на Трънската екопътека, изграждане на детска площадка в село Туроковци и изграждане на подпорна стена на улица “Петър Асенов“.

Виж също...

Loading...