Населението на Трън е под минимума за община, Брезник е малко над прага от 6 000 души

С приближаването на следващото преброяване на населението през 2021 година въпросът за промяна на броя на общините ще става все по-актуален, казват анализаторите от Института за пазарна икономика в своя публикация от месец февруари, предаде репортер на Zapadno.com.

На сайта regionalprofiles.bg – „Регионални профили – показатели за развитие“, са публикувани шест карти, които според анализаторите показват някои от основните (но далеч не всички) причини за необходимостта от консолидация на местните административни единици в някои части на страната.

Едната карта е на тема „Общински служители на глава от населението“, направена на база данни на Министерство на финансите за третото тримесечие на 2018 година. Продължаващият спад на населението в редица райони на страната води до все по-фрапантни съотношения между размера на общинските администрации и броя на обслужваното от тях население, съобщават анализаторите. Например, в Столична община и в община Перник на един общински служител се падат над 500 души население. В община Трън те са 133 души на един човек от администрацията, а в Брезник – 109 души на един общински служител.

Нарушеният баланс в съотношението между общинските служители и местното население се дължи в голяма степен на броя на хората, които живеят в една община, защото администрацията е натоварена с функции и изпълнява услуги, които е длъжна да предоставя. По данни от Националния статистически институт между 2000 и 2017 година броят на тези общини с население под 6 хиляди души се удвоява, като през последната година една четвърт от всички общини в България не отговарят на изискването за създаване на община, а именно – наличието на население над 6 хиляди души според член 8 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България. В тази категория фигурира и Трън с население 3 993 души, докато Брезник е малко над този праг – 6 292 души.

Според анализаторите малкият брой жители в общините и отсъствието на реформа въпреки демографската логика води до невъзможност за провеждане на местни политики (включително и чрез реализация на европейски проекти) поради липса на административен капацитет и достатъчно средства в местните власти. Данните показват, че към 15 юни 2018 година Общините Трън и Брезник са усвоили от еврофондовете средно под 600 лева на човек и това е най-ниската категория в изследването. За сравнение в Костинброд са усвоили над 5 хиляди лева на човек от населението.

Останалите теми в анализа са за средната оценка от матурите на учениците, за коефициента за безработица и покритието на кадастъра. На база изложените данни Институтът за пазарна икономика обобщава, че макар териториално-административна реформа в момента да не е на дневен ред, тя няма как да бъде избегната в близко бъдеще, особено ако текущите правомощия и задължения на Общините се запазят или бъдат разширени.

В България са налице общини, които все още биват „заобикаляни” от цялостното подобрение на икономическата конюнктура в страната, особено що се касае до пазара на труда. Сред причините за това са слабата бизнес активност в тези общини, както и сравнително ниската трудова мобилност на населението в тези райони, включително и заради проблеми с квалификацията и образованието на работоспособното население.

Виж също...

Loading...