Общините Трън и Земен заедно ще кандидатстват по европрограма, за да покрият минималните изисквания

Община Трън има намерение да кандидатства в партньорство с Община Земен по процедурата “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания” от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Кандидатстването по проекта беше прието на днешното заседание на Общински съвет-Трън, предаде репортер на Zapadno.com.

Проектното предложение е за предоставяне на социално-медицински услуги на населението по домовете и е насочено към лица над 65 години и хора с увреждания. Целта на обявената процедура е подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето им.

Специфичната цел на операцията е да се изгради модел за патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, включително с хронични заболявания и трайни увреждания с цел осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове. “Най-общо в проектните предложения ще бъдат включени медицински лица и домашни помощници – социални асистенти като преки работещи с хората. По принцип патронажът си е изцяло общински. Идеята на проектното предложение е да подкрепи донякъде делегираните дейности, които са в тази сфера. Всъщност те са делегирани от държавата като услуги, но се плащат от местни дейности. Това е един от първите проекти, които подкрепя Общините в тази им работа.”, поясни директорът на дирекция „Устройство на територията общинска собственост и инвестиционна политика“ в Община Трън Евгения Такова пред репортер на Zapadno.com.

Продължителността на проекта трябва да е за 1 година, а бенефициентите по него са определени според статистически данни, от които научаваме, че в община Трън има 1 481 човека в над трудоспособна възраст и още 385, които са с увреждания. Индикативният брой на потребителите, включени в проектно предложение за община Трън е 38. В община Земен индикативният брой на потребителите наброява 22 човека. Сборът от броя на потребителите от двете общини е 60 човека, което е с 10 повече от минимума от 50 човека, който е заложен в проекта. “Нашият бюджет за тази услуга не може да надхвърля 60 по 2 016 лева, което е за едно лице.”, каза още Евгения Такова от Община Трън.

По процедурата са предвидени и допълнителни 50 000 лева, които са предназначени за ремонт, обзавеждане и оборудване на подходящи помещения, включително и закупуване на транспортни средства за извършване на мобилната работа, в случай на аргументирана необходимост, както и непреки разходи.

Виж също...

Loading...