50 човека от региона вече работят в мината в Брезник, от тях 42-ма са от града, а други 22-ма пътуват от други части на България

„В края на месец януари 2019 година ние сме работодател на седемдесет и двама човека, като четиридесет и двама от тях са жители на община Брезник.“, съобщиха от „Трейс Рисорсиз“ ЕООД във Фейсбук страницата си.

Фирмата, която разработва мината в Брезник уточнява, че общо 69 процента от разкритите работни места са заети от жители на общини в област Перник. В този брой са включени единствено пряко наети от фирмата служители и работници. Не е включен броят на хората, които допълнително са наети от подизпълнители или партньори, работещи по възложени от мината дейности. Например, не отразяват броя на местните хора, ангажирани през лятото в няколко последователни години на археологическите обекти по възложено и финансирано от „Трейс Рисорсиз“ изследване на Националния археологически институт с музей към Българската академия на науките (НАИМ-БАН).

Всички служители на фирмата работят в Брезник. Когато е започнала реалната работа по проекта през януари 2016 година техният брой е бил 29, а три години по-късно е нараснал до 72. На въпрос на Zapadno.com от фирмата уточниха, че освен за работните места на техните служители, дейността на фирмата помага за създаване и поддържане на други работни места в общината, защото се сключват договори с местни фирми и се правят покупки от местни доставчици, което помага на бизнеса в Брезник. Наемането и задържането на хора, работещи в Брезник, от своя страна увеличава покупателната им способност и се отразява добре на общата икономическа ситуация в града.

След няколко години предстои броят на служителите в „Трейс Рисорсиз“ да се увеличи съществено. През настоящата година се очаква да бъдат обявени само няколко нови свободни позиции, които ще са за експертен персонал с висока квалификация. Те обичайно се съобщават в интернет и чрез “Бюро по труда”.

В публикацията са използвани снимки от “Трейс Рисорсиз”

Виж също...

Loading...