Равнището на безработица в Трън е 25,06 процента, а в Брезник е 9,37 на сто

Всеки четвърти човек в Трън е бил без работа през 2018 година и това ниво на безработицата продължава да бъде най-високо от общините в област Перник, научи Zapadno.com.

В началото на годината Агенцията по заетостта съобщи в официално съобщение, че 2018 година бележи исторически най-ниският брой на регистрираните безработни. Равнището на безработицата се определя като дял на регистрираните лица без работа спрямо икономически активното население на възраст между 15 и 64 години. Така е установено, че средното годишно ниво за страната е било 6,2 на сто.

През месец февруари тази година Министерство на финансите изнесе данни за общините с безработица с или над 25 на сто по-висока от средната за страната за 2018 година. От област Перник са представени общините Брезник, Трън, Земен и Ковачевци. В процентно отношение равнището на безработица е най-високо в община Трън – 25,06 %, а най-ниско от представените общини е в Брезник – 9,37 %.

За сравнение в област Търговище също има две общини, които са съседни и в които се наблюдава подобен интервал на равнището на безработица, както в Брезник и Трън. В община Опака безработицата за 2018 година е 25,08 %, а в съседната община Попово – 10,83 %. Поминък за местните в Опака почти няма, а в съседната община Попово все още има няколко големи работещи предприятие.

Виж също...

Loading...