Над 140 пожара в сухи треви, храсти и отпадъци са регистрирани в област Перник от началото на годината

Във връзка с предстоящото настъпване на пролетта и повишаване на среднодневните температури Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“-Перник отново припомня кои са основните причини за възникване на пожари в населените, горските и полските територии и кои са начините да се предпазим от огненото бедствие, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция МВР-Перник.

От началото на годината в Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“-Перник са регистрирани общо 141 пожара в сухи треви, храсти и отпадъци, от които 41 в сухи треви и храсти в урбанизирани територии, 62 в сухи треви и храсти извън урбанизирани територии и 38 в отпадъци.

Факт е, че почти всеки ден пожарни автомобили „летят“ на сирени заради поредния разразил се пожар в сухи треви и храсти в населени и извън населени места, дори гористи местности. Случвало се е само за ден служители на пожарната от цялата област да се отзоват на 17 идентични сигнала, като причината за всеки от тях е една – небрежност при боравене с открит огън, тоест човешкият фактор. Обръщаме внимание, че всеки гражданин носи лична отговорност при използването на открит огън и спазване на правилата за пожарна безопасност. Забранено е паленето на стърнища и суха растителност в поземления и горски фонд. Деянието е инкриминирано – член 331, алинея 2 от Наказателния Кодекс: „Който запали стърнище, вследствие на което предизвика пожар в горския фонд, се наказва с лишаване от свобода до 3 години и глоба от 500 до 5000 лв.”.

Разчистването на сухи клони и растителни отпадъци трябва да става чрез извозването им на определените за това места. Забранено е унищожаването им на място чрез изгаряне. Небрежното боравене с огън от работници, пастири, туристи и други е най-честата причина за възникване на пожари от такова естество. Затова трябва да се спазват правилата за палене на огън в гората. Мястото се определя след преценка на пожарния риск за околните насаждения, по възможност трябва да е в близост до вода (язовир, река, ручей, извор, чешма). Огнището се подготвя кръгло, с диаметър до 1 метър и се огражда с венец от камъни с височина около 20 сантиметър или се вкопава в земята, като извадената от него пръст се насипва по периферията. Огнището се огражда с минерализована ивица – това е ивица, почистена от цялата тревна маса до почвения слой. В никакъв случай огънят не се оставя без наблюдение. Мястото не се напуска от хората, преди да е напълно изгасен. При ветровито време не се пали огън – летящите искри и въглени разпространяват огъня в неочаквани посоки, той се разраства и обхваща огромни площи за кратко време.

Абсолютно недопустимо е да бъде изхвърлена незагасена угарка от цигара в леснозапалима среда. Макар и малка по размери, тя притежава достатъчна „огнева мощ” да запали сухата тревна растителност при попадането си върху нея. Изхвърлянето на стъклен амбалаж или стъклени парчета сред сухата растителност има ефект на лупа вследствие продължителното слънчево нагряване и също се превръща във фатален огнеизточник. В случай на пожар – не губете време. Незабавно се обадете на телефон 112.

През предстоящия пролетен сезон е изключително важно да бъдем разумни и внимателни, за да съхраним себе си и природата около нас!

Виж също...

Loading...