Община Брезник с намерение да инвестира 2,4 милиона лева във водопроводната мрежа на града

Община Брезник ще търси фирма-изпълнител на обществена поръчка за извършване на строително-монтажни работи за обект: „Реконструкция на водопроводна мрежа в гр. Брезник, община Брезник, област Перник“, става ясно от регистъра в Агенция по обществени поръчки.

Инвестиционният проект ще обхване съществуващи водопроводи разположени по улиците „Жданов“, „9-ти септември“, „Нестор Петров“, „Ангел Коцелянов“, „Владо Радославов“, „Георги Бунджулов“ и площад „9-ти септември“. Сред предвидените ремонти е и този на главния водопровод по улиците „Нестор Петров“ и “Георги Бунджулов”. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 2 000 000 лева без включен ДДС. С начисляването на ДДС сумата става 2 милиона и 400 хиляди лева. Крайният срок за подаване на оферти е до 4 април.

“Всички водопроводи са предвидени за изпълнение с полиетиленови тръби висока плътност PN 10. Полиетиленовите тръби висока плътност са ново поколение водопроводни тръби с доказани хидравлични и якостни характеристики, дълъг експлоатационен период и лесен монтаж и експлоатация. Предвидено е тръбите ПЕВП да се положат под котата на замръзване (1,50 м под кота терен) и на 0,80 м до 1,00 м от тротоара в зависимост от ширината на улицата. Около съществуващите проводи трябва да се копае внимателно и на ръка, като същите се укрепват.”, става още ясно от решението за откриване на процедура.

Виж също...

Loading...