Полицията с отчет: Регистрираните престъпления в област Перник през 2018 година намаляват с близо 3 %, значителен спад и при телефонните измами

Ръководството на МВР даде добра оценка за работата на пернишката полиция през 2018 година. Намаление на телефонните измами и успешна работа по престъпленията срещу собствеността, сочи доклада на дирекцията, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция МВР-Перник.

Добра оценка за работата на Областна дирекция МВР-Перник през 2018 година даде зам. главният секретар на МВР главен комисар Георги Арабаджиев, който присъства на годишния отчет-анализ заедно със старши комисар Стоян Темелакиев – зам. директор на Главна Дирекция “Борба с организираната престъпност”. Гости на събитието бяха областният управител на Пернишка област Ирена Соколова, окръжният прокурор Галина Антова, зам. кметът на Oбщина Перник Йордан Павлов и директорът на териториална дирекция за национална сигурност-Перник Красимир Костадинов.

В доклада за изминалата година, старши комисар Димитър Попов – директор на дирекцията отчете намаление на регистрираните престъпления с 2, 66 % и значителен спад при телефонните измами в региона. Общо са регистрирани 1 793 престъпления срещу 1 842 за 2017 година, което е намаление с 49 броя. В структурно отношение с най-голям относителен дял са кражбите, които са 747 и бележат устойчива тенденция спрямо миналия период. Като цяло полицията е постигнала добри резултати в борбата с престъпленията срещу собствеността на гражданите. Намалял е и броя на противозаконните отнемания на моторни превозни средства, който за миналата година е 43, а за предходната 45. През годината са установени и 58 случая на моторни превозни средства с чужди регистрационни табели, срещу 36 за 2017 година.

По линия на икономическите престъпления са регистрирани 90 броя, като намалението в сравнение с 2017 година е близо 30 %. От тях са разкрити 29 броя, което е 32,22 % разкриваемост. Установени и иззети са двойно повече акцизни стоки през 2018 година, преобладаващи по направлението са документните престъпления. Общо 2 452 досъдебни производства са разследвани от структурите  на дирекцията. От тях като бързи производства са започнати 276, приключени като такива 118 и преобразувани 158.

През 2018 година се отчита намаление на пътнотранспортните произшествия. За годината са станали 667 срещу 727 през 2017 година. Намалението е с 60 броя. Загиналите са 9, с 3 по-малко от предходната година, а ранените 59, с 12 по-малко. Като причини с най-висок относителен дял са тези с несъобразена скорост, липса на дистанция и неправилни маневри на пътното платно. Общият брой на констатираните нарушения през миналата година е 29 671, спрямо 17 394 за 2017 година, което е с 12 277 нарушения повече. Актовете за установяване на административни нарушения са 7 745.

Добро взаимодействие с областната и общинските администрации, като и с прокуратурата и неправителствения сектор беше отчетено в доклада. Според областния управител Ирена Соколова се наблюдава устойчивост в работата на дирекцията. Губернаторът посочи необходимостта от обучение на служителите и работа по проекти, както и положителната тенденция на обмяна на добри административни модели. Търсенето на партньорство с други органи и организации е друг положителен факт, който изтъкна Соколова.

Задоволство от съвместната работа изказа и окръжния прокурор Галина Антова. Според нея усилията през 2019 година на прокуратурата и полицията трябва да бъдат насочени към подобряване нагласите на гражданите и задълбочена работа в областта на престъпленията срещу собствеността.

В публикацията са използвани снимки от пресцентъра на Областна дирекция МВР-Перник, архива на Zapadno.com и ГДБОП

Виж също...

Loading...