Учреден е Обществен съвет „100 години Ньойски договор“, инициативите му включват и Трън

На 14 февруари 2019 година е учреден Обществен съвет „100 години Ньойски договор“ с идеята да провежда, координира и организира културни, научни, творчески и медийни прояви, свързани с отбелязването на 100-годишнината от подписването на Ньойския договор, съобщава сайтът “Културни новини“.

На събранието са приети решения за провеждане на различни събития като създаване на организация на потомци на западнопокраинци в град Плевен и провеждане на две културни прояви в Кюстендил – литературно четене и фотоизложба на местности, села, селища и хора в Западните покрайнини. Предвижда се още изготвяне на документ за Западните покрайнини, както и диплянка на български и английски език, от която да се тръгне в уреждането на статута на Западните покрайнини.

Друга инициатива, която се предвижда ще е в град Трън през месец май, където има идея да се проведе Форум за съдбата на българите от двете страни на границата, а през месец юни отново в Трън ще се проведе научна конференция, посветена на годишнината от Ньойския договор.

В Софийски университет „Свети Климент Охридски“ ще бъде открита документална изложба по същата тема, в рамките на която да има и изложение на книги, свързани с темата Западните покрайнини. Планират се поредица от срещи със студенти в Клуба на студентите в “Студентски град”, на която да се обсъждат въпроси, свързани със 100-годишнината от Ньойския договор.

Друга инициатива на Обществения съвет е да се популяризира ролята на американския президент Удроу Уилсън, който на конференцията в Париж е защитил България. Програмата е отворена за още събития.

Виж също...

Loading...