Средната брутна месечна работна заплата за област Перник се е увеличила с 4 %, но наетите лица намаляват

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Перник към края на декември 2018 година намаляват спрямо края на септември 2018 година с 4.1 % и достигат 27,8 хиляди, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 26,1 и 17.7 %. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2017 година наетите лица в обществения сектор се увеличават с 2.5 % (до 6,4 хиляди), докато в частния сектор намаляват с 1.1 % (до 21,4 хиляди). В края на декември 2018 година наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Перник са по-малко с 0.3 % в сравнение с края на декември 2017 година.

През четвъртото тримесечие на 2018 година средната брутна месечна работна заплата за областта се увеличава спрямо третото тримесечие на 2018 година с 4.0 %, като достига 906 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 998 лева, а за частния – 877 лева.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2017 година средната месечна работна заплата за Пернишка област нараства с 13.8 %. Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор се увеличава с 1.8 %, а в частния сектор – с 18.4 %.

Средна брутна месечна работна заплата в област Перник по форми на собственост

В сравнение с останалите области на страната през четвъртото тримесечие на 2018 година област Перник е на 16-то място по показателя средна брутна месечна работна заплата.

Средна брутна месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2018 година по области

Най-висока средна брутна месечна работна заплата получават наетите в областите София (столица) – 1 582 лева, София – 1 144 лева и Стара Загора – 1 132 лева, а най-ниска в област Видин – 763 лева.

Виж също...

Loading...