Как едно дарение помогна да се осигурят 5,5 милиона лева за водоснабдяването в Брезнишко?

„През 2016 г. експертите ни подготвиха всички необходими документи и ги предоставиха безплатно на Брезник. При първа възможност Общината кандидатства по европрограма и получи финансиране за своя ключов проект“, съобщиха от „Трейс Рисорсиз“ в своята Фейсбук страница.

Както първо Zapadno.com информира, довеждащите водопроводи към селата Ноевци, Сопица и Велковци ще бъдат подменени чрез проект, за който Община Брезник е сключила договор. Сключеният договор е на стойност 5 500 000 лева без включен ДДС или 6,6 милиона лева с ДДС.

От съобщението на мината се уточнява, че в началото на 2019 година Община Брезник е подписала договор за финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 на Европейския съюз. Стойността на субсидията е 5 433 785,21 лева, а целта и е ново изграждане, рехабилитация и реконструкция на водоснабдителните мрежи на територията на община Брезник. За да кандидатства за европейските средства, Общината имаше нужда от скъп и сложен работен проект, който много трудно можеше да си позволи да изготви самостоятелно – казват от „Трейс Рисорсиз“. Затова техните експерти са подготвили необходимите документи и са ги предоставили безплатно на Община Брезник.

През 2016 година мината е сключила договор за дарение, чрез който Брезник получава работен проект и всички свързани с ползването на водата разрешителни. Това е позволило на местната администрация да кандидатства за финансиране по европейски програми. При първата възможна процедура за набиране на проекти, Община Брезник подава документи и печели договор по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

„Стойността на дарението от „Трейс Рисорсиз“ беше близо 31 хиляди лева, които допринесоха днес общината да реализира проект на стойност близо 5,5 милиона лева. Инвестицията предвижда ефективно, безпроблемно и сигурно решение, за да се осигурят допълнителни водни количества за гр. Брезник, селата Режанци, Ноевци, Сопица и Велковци, както и изцяло да бъде решен проблемът с недостиг на питейна вода в село Слаковци в периоди на засушаване.“, съобщават от фирмата.

Това е третото дарение на фирмата, свързано с ефективното използване на водния ресурс в района. През септември 2015 година „Трейс Рисорсиз“ е дарила необходимата документация за въвеждането в експлоатация на кладенците в село Гърло, въз основа на която „Водоснабдяване“ ЕООД – град Брезник, получава разрешение за ползването им за питейно-битови нужди. По същото време фирмата финансира изпълнената от Община Брезник реконструкция на водопровода на минерален извор „Желязната вода“ по проект, подготвен и предоставен безвъзмездно от специалистите в компанията. „Още в началото на работата ни в Брезник поехме ангажимент да допринасяме за устойчивото развитие на региона и го правим“ – казват от инвестиционното дружество и припомнят, че освен проектите за водоснабдяването, от 2017 година насам всяка година Община Брезник получава от фирмата дарение в размер на 50 000 лева. Половината от тази сума всяка година се използва за реализиране на инфраструктурни проекти в Брезник, а останалите средства са насочени към проекти в областта на образованието, културата, спорта и други.

В публикацията са използвани снимки на “Трейс Рисорсиз”

Виж също...

Loading...