Драстично са намалели нападнатите от корояди площи в страната през 2018 година

„С 65 процента са намалели площите, нападнати от корояд и ликояд през 2018 година, в сравнение с предходната.“. Това съобщи заместник-министърът на земеделието, храните и горите Атанас Добрев по време на работна среща с директорите на държавните предприятия. Обследваните засегнати площи от корояди са 60 630 декара, докато през 2017 година са били 174 049. Основните причини за подобреното състояние на насажденията е своевременното провеждане на санитарните и принудителни сечи. Значителното количество валежи през пролетта и първата половина на лятото на 2018 година, също спомага за овладяване на щетите, съобщиха от пресцентъра на Министерство на земеделието, храните и горите.

Инвентаризираното количество на повредена от корояди и болести иглолистна дървесина през 2019 година в горските територии, управлявани от държавните предприятия възлиза на 685 000 кубични метра стояща маса. В сравнение с 2018 година установените повреди са намалели близо четири пъти. Към момента, териториалните поделения на държавните предприятия са възложили добива на 73 % от достъпните количества на повредената дървесина.

Добити са над 2 550 000 кубични метра стояща дървесина от увредените иглолистни насаждения. Повече от 66 700 декара са освободените площи, които ще бъдат залесени или естествено ще се възобновят.

Виж също...

Loading...