До 5 800 лева без ДДС ще бъдат отпуснати за охрана със СОТ на “Държавно горско стопанство-Брезник”

Открита процедура по възлагане на обществена поръчка за охрана със СОТ на на сгради и съоръжения за нуждите на териториално поделение „Държавно горско стопанство-Брезник” е обявена, сочи справка в регистъра на Агенция по обществени поръчка.

Прогнозната стойност е 5 800 лева без включен ДДС, от които 5 640 лева без ДДС за охрана със СОТ и 160 лева без ДДС за поддръжка на изградената СОТ. Участникът следва да притежава валиден лиценз за охрана със СОТ по Закона за частната охранителна дейност и Закона за МВР и валидно разрешение/лиценз за ползване на радиочестота за осъществяване на радиовръзка между контролен център и патрулни автомобили с покритие за град Брезник, става ясно от обявлението на поръчката.

Крайният срок за подаване на оферти за участие в обществената поръчка е до 16 април.

Виж също...

Loading...