Нови планирани прекъсвания на електрозахранването ще се реализират в общините Брезник и Трън през следващата седмица

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 18 – 22 март включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

Дата/период Времетраене Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адресhttp://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Община Брезник 

На 22.03.2019 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ –  Арзан: Рангелова Махала

На 18.03.2019 г. /08:45 – 12:30 ч.; 13:15 – 16:30 ч./ –  Кошарево

На 18.03.2019 г. /09:15 – 16:30 ч./ –  Красава

На 19.03.2019 г. /09:15 – 16:30 ч./ –  Слаковци

На 20.03.2019 г. /09:15 – 16:30 ч./  На 22.03.2019 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ –  Горни Романци

На 21.03.2019 г. /08:30 – 10:25 ч.; 08:30 – 16:25 ч.; 15:30 – 16:25 ч./ –  Конска: IV-310, 311

На 21.03.2019 г. /08:30 – 10:25 ч.; 15:30 – 16:25 ч./ –  Глоговица

На 21.03.2019 г. /08:30 – 10:25 ч.; 15:30 – 16:25 ч./ –  Лялинци: I-259 Кв. 13, УПИ VII-115 Кв. 26

На 21.03.2019 г. /08:30 – 10:25 ч.; 15:30 – 16:25 ч./ –  Трън: 8ми Март, 9ти Септември, Александър Стамболийски, Атанас Ботев, Бор, Васил Левски, Вельо Стоянов, Владо Васев, Владо Тричков, Връх, Възраждане, Георги Димитров, Гочо Гопин, Денчо Знеполски, Десета, Ева Волицер, Еднофамилни Жилища, Здравец, Имот 000697 Стопански Двор, махала Ахчийски Кошари, махала Кошарите, махала Шиловец, Мир, Младост, Мосаловска, Народна Воля, Петко Д. Петков, Петър Асенов, Стадион, Стефан Караджа, Тако Пеев, Тенеси, Хаджи Димитър, Хараламби Стоянов, Христо Ботев, Чарчалат, Юрий Гагарин, Яким Тошков

На 22.03.2019 г. /08:45 – 10:30 ч.; 08:45 – 16:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ –  Гоз: махала Логатор, местност Янкулица

На 22.03.2019 г. /08:45 – 10:30 ч.; 09:15 – 16:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ –  Долни Романци

На 22.03.2019 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ –  Брезник: извън регулацията, Трън

На 22.03.2019 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ –  Брусник

На 22.03.2019 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ –  Завала

На 22.03.2019 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ –  Красава: М. Мали Друм

На 22.03.2019 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ –  Озърновци

На 22.03.2019 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ –  Ярославци

Община Трън 

На 18.03.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Ломница, Общ. Трън

На 19.03.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 09:00 – 16:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Реяновци

На 19.03.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 09:00 – 16:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Цегриловци: ПИ 197

На 19.03.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Бераинци

На 19.03.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Главановци, Общ. Трън

На 19.03.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Забел: II, Кв. 5

На 19.03.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Зелениград: Общ, Трън, Парцел Ііі-253, Кв. 40, УПИ XXxIII – 371кв 20

На 19.03.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Милославци: УПИ I-22 Кв 61, УПИ V-71, Кв. 18

На 19.03.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Насалевци: УПИ I – 210, Кв. 32

На 19.03.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Рани Луг: П-Л Ххі-235, Кв. 7, УПИ ІV-280, Кв. 3 махала Пещер

На 19.03.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Слишовци

На 19.03.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Стрезимировци: 56

На 19.03.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Трън: 8ми Март, Бор, Георги Бабичев, Граничар, Денчо Знеполски, Десета, махала Горно Баринци, махала Кошарите, махала Кошаре, Мурговица, Нов Живот, Руй, Света Троица, Стефан Рангелов

На 19.03.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Туроковци

На 19.03.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Къшле

На 19.03.2019 г. /09:00 – 16:30 ч.; 09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Бохова: УПИ-ХI-148

На 19.03.2019 г. /09:00 – 16:30 ч.; 09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Джинчовци

На 19.03.2019 г. /09:00 – 16:30 ч.; 09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Лешниковци: Имот 32, Кв. 5

На 19.03.2019 г. /09:00 – 16:30 ч.; 09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Ярловци

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 (на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком) или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

Виж също...

Loading...