merry christmas

Zapadno.com пожелава на своите читатели щастливи и топли празници!

Отчетен доклад: Няма осъдени на пробация непълнолетни в община Брезник през 2018 година, но са разгледани 10 възпитателни дела

През 2018 година не е имало осъдени на пробация непълнолетни на територията на община Брезник. Това става ясно от отчетен доклад за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетни за 2018 година, който Общински съвет-Брезник ще разглежда на заседание през тази седмица.

Чрез справка от Районен съд-Брезник се получава информация за наличието на условно осъдени непълнолетни в общината. По отношение на осъдените на пробация непълнолетни – няма такива случаи за 2018 година. Информацията се получава директно от областна служба “Изпълнение на наказанията”-Перник към Главна дирекция “Изпълнения на наказанията”, сектор “Пробация” звено Брезник.

През изминалата година в Брезнишко са разгледани 10 възпитателни дела, при които не е имало проблеми с образуването и разглеждането им. От Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетни са извършили 2 броя проверки за посещаване на малолетни и непълнолетни в питейни и хазартни заведения на територията на община Брезник, след определения вечерен час. През 2018 година Комисията не е участвала в мобилни групи за установяване на скитащи и просещи деца.

Виж също...

Loading...